Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
Suport a l’ecosistema emprenedor

La Direcció General d’Emprenedoria i Internacionalització dona “el tir d’eixida” al nou model d’ajudes a l’emprenedoria

01/03/2024
  • Les convocatòries d’ajudes es regiran pel règim de concurrència competitiva per a arribar a tot l’ecosistema emprenedor de la Comunitat Valenciana
  • Les ajudes a l’emprenedoria disposaran d’un pressupost de 4 milions d’euros en 2024

La Direcció General d’Emprenedoria i Internacionalització dona “el tir d’eixida” al nou model d’ajudes per a fomentar l’ecosistema d’emprenedoria de la Comunitat Valenciana amb la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de les bases que regularan les futures convocatòries d’ajudes en esta matèria.

La consellera d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, Nuria Montes, ha anunciat que “la dotació anual d’este suport econòmic en 2024 ascendirà a quatre milions d’euros”, que es distribuiran en ajudes dirigides, d’una banda, a entitats de l’ecosistema de l’emprenedoria i universitats i, d’altra banda, en ajudes directes als emprenedors i les pimes perquè puguen fer front als seus gastos corrents.

Per la seua banda, la directora general d’Emprenedoria i Internacionalització, Ester Olivas, ha destacat, a més, que amb les bases publicades este divendres, 1 de març, es pretén implantar un “nou model en el qual persones, entitats i empreses puguen participar en igualtat de condicions en el foment de l’activitat emprenedora”.

“Volem que les ajudes a l’emprenedoria arriben a tots els protagonistes de l’ecosistema emprenedor de la Comunitat Valenciana”, ha destacat Ester Olivas.

Així, les convocatòries d’ajudes a l’emprenedoria, en règim de concurrència competitiva en 2024, estaran destinades a promoure mesures d’impuls, suport, reforç i acompanyament expert a persones emprenedores i pimes de la Comunitat Valenciana.

Estes ajudes es destinaran a totes les fases de l’activitat emprenedora, tant les actuacions necessàries per al començament de l’activitat, com la seua realització efectiva posterior, incloent-hi la implementació i el manteniment, amb servicis d’assessorament i mentoria, així com de suport econòmic o d’una altra índole.

Caràcter emprenedor

Les empreses de la Comunitat Valenciana han demostrat tradicionalment una gran capacitat de canvi i d’adaptació, així com un esperit emprenedor que situa la Comunitat Valenciana entre les comunitats autònomes amb un dels ecosistemes emprenedors més potents de tot Espanya.

En este sentit, les últimes xifres de l’Enquesta de població activa situen la Comunitat Valenciana amb una taxa d’emprenedoria un punt i mig superior a la mitjana estatal. A més, segons les dades anuals de l’Informe GEM (Global Entrepreneurship Monitor), la Comunitat Valenciana és la que presenta la taxa d’emprenedoria recent més elevada de tot Espanya.

En vista d’estes dades “i tenint en compte la rellevància de l’emprenedoria –ha indicat Olivas– per a la generació d’ocupació i riquesa a la Comunitat Valenciana”, la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme aposta per secundar de manera decidida les persones emprenedores i tot l’ecosistema emprenedor de la Comunitat Valenciana, facilitant-los un entorn favorable que els permeta desenvolupar tot el seu potencial, talent i creativitat en benefici de tota la societat valenciana.

Talls de veu relacionats

Consellera Nuria Montes