Vicepresidència i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge
Segell de qualitat

L’IVAJ publica el procediment per a obtindre el Segell Europeu de Qualitat de la Informació Juvenil

04/03/2024
  • L’any passat l’IVAJ va obtindre este segell que reconeix els organismes que oferixen informació veraç i imparcial en matèria de joventut
  • Podran sol·licitar-lo les entitats locals que complisquen els requisits que recull la Carta europea d’informació juvenil

 

L’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) ha publicat en el DOGV d’este dilluns els criteris i requisits necessaris que hauran de complir les entitats locals que vulguen obtindre el Segell Europeu de Qualitat de la Informació Juvenil.

Cal recordar que l’any passat l’IVAJ va obtindre el Segell Europeu de Qualitat de la Informació Juvenil de l’Agència Europea d’Informació i Assessorament per a la Joventut (ERYICA), que el reconeixia com un organisme que es caracteritza per oferir una informació “veraç i imparcial” en este àmbit.

Este segell està dissenyat i implementat per a i amb les persones jóvens i vinculat a un conjunt de criteris, mecanismes i ferramentes d’avaluació de la qualitat, que garantix que aquelles entitats públiques o organismes que el reben estan oferint una informació fiable que no requerix una confirmació posterior per part de qui la reba.

L’obtenció d’este segell no solament suposa el reconeixement de la qualitat de la informació, sinó que també permet a l’IVAJ atorgar-lo a les entitats titulars de Servicis d’Informació Juvenil de la Comunitat Valenciana que complisquen els requisits de qualitat que recull la Carta europea d’informació juvenil.

Requisits

Segons publica el DOGV, podran sol·licitar el Segell de Qualitat de la Informació Juvenil les entitats locals que disposen d’un servici d’informació inscrit en el Cens de la Xarxa d’Informació Juvenil de la Comunitat Valenciana, com a mínim, un any abans de la data de presentació de la sol·licitud.

En segon lloc, hauran d’haver firmat la Carta europea d’informació juvenil amb el compromís de respectar els principis que s’arrepleguen en esta.

Finalment, han de fer un procediment d’autoavaluació de la informació que es facilita a les persones jóvens i un procés d’avaluació externa per un grup de jóvens que valoraran aspectes relacionats amb la qualitat de la informació, la seua utilitat i comprensió, entre altres qüestions.

Les sol·licituds es podran presentar de manera telemàtica en l’enllaç següent.

Informació fiable i de qualitat

L’objectiu d’este reconeixement és oferir a les persones jóvens informació fiable que els ajude en la presa de decisions a les quals s’enfronten en les seues vides i els facilite l’autonomia, capacitat de pensar críticament i la seua participació activa en la societat.

En este context, en 2018 ERYICA va crear este segell de qualitat com a símbol visible per a afrontar la sobrecàrrega d’informació a la qual s’enfronten els i les jóvens i reconéixer la qualitat de la informació i la fiabilitat de la font que la proporciona, garantint que siga objectiva i imparcial.

Una vegada que una organització rep l’etiqueta, pot etiquetar els diferents productes i servicis d’informació juvenil que oferix.