Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Idiomes

Educació oferix auxiliars de conversa d’alemany, francés i italià per al curs 2024-2025 en centres de la Comunitat Valenciana

11/03/2024
  • Els centres docents públics de nivells no universitaris poden sol·licitar la figura d’auxiliar fins al 26 de març
  • Els auxiliars d’anglés s’assignen directament a tots els centres sense necessitat de fer cap tràmit i el pròxim curs s’inclou a centres concertats
  • L’objectiu és fomentar les destreses orals de l’alumnat i promoure actituds positives respecte a la interculturalitat

 

La Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació ha obert el termini per al procediment de sol·licitud de participació en el procés de selecció dels centres públics per a l’assignació d’auxiliars de conversa d’alemany, francés i italià per al curs 2024-2025.

Els centres docents públics de nivells no universitaris de la Comunitat Valenciana que complisquen els requisits de participació poden sol·licitar auxiliars en estes llengües estrangeres des del 12 de març fins al 26 de març.

Poden sol·licitar la figura d’auxiliar de conversa els centres públics d’Educació Secundària Obligatòria que impartixen cicles formatius de Formació Professional i els centres de Formació de Persones Adultes la titularitat dels quals siga de la Conselleria d’Educació. Estos centres han d’impartir, almenys, una àrea de llengua estrangera, alemany, francés o italià, que concorde amb la llengua de l’auxiliar que se sol·licita.

Respecte als auxiliars de conversa d’anglés, la Conselleria els assignarà directament als centres educatius anteriors sense necessitat que facen cap tràmit de sol·licitud.

Este programa es du a terme amb auxiliars de conversa seleccionats pel Ministeri d’Educació, Formació Professional i Esports amb la finalitat de donar suport al professorat i desenvolupar la competència comunicativa oral en llengua estrangera de l’alumnat.

La funció principal d’estos auxiliars és fomentar les destreses orals de l’alumnat, a més de promoure actituds positives respecte a la interculturalitat.

El període de l’estada de l’auxiliar de conversa és el comprés entre l’1 d’octubre de 2024 i el 31 de maig de 2025. Només en situacions excepcionals i per causes justificades l’auxiliar es podrà incorporar en una data posterior.

Durant el curs actual, els centres de la Comunitat Valenciana disposen d’un total de 58 auxiliars de conversa de francés, 7 d’alemany i 2 d’italià. A estos se sumen els 1.400 auxiliars de conversa d’anglés que s’han concedit de manera directa a tots els centres públics de la Comunitat Valenciana. Durant el curs 2024-2025, esta dotació s’incrementarà amb personal auxiliar destinat a centres privats concertats a través d’una nova línia de subvenció d’1,5 milions d’euros incorporada en el pressupost de la Generalitat de 2024.

Els centres poden fer la sol·licitud en l’enllaç següent.