Vicepresidència i Servicis Socials, Igualtat i Vivenda
Polítiques públiques

Educació informa la Comissió Delegada d’Inclusió i Drets Socials del procés d’admissió en els centres públics i concertats i de l’ordenació i el currículum en ESO i Batxillerat

11/03/2024
Educació informa la Comissió Delegada d’Inclusió i Drets Socials del procés d’admissió en els centres públics i concertats i de l’ordenació i el ...
  • La comissió, presidida per la consellera de Servicis Socials, Susana Camarero, té entre les seues funcions la d’informar sobre les disposicions que afecten la inclusió, la igualtat o els drets socials

La Comissió Delegada del Consell d’Inclusió i Drets Socials s’ha reunit este dilluns per a conéixer l’orde i el decret pel qual la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació regula el procediment d’admissió de l’alumnat en els centres docents públics i concertats que impartixen ensenyaments d’Educació Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat.

Així mateix, la Comissió ha sigut informada de la modificació del decret del Consell que regula l’ordenació i el currículum d’Educació Secundària Obligatòria (ESO) i Batxillerat i que establix l’organització i el funcionament del batxillerat nocturn i a distància a la Comunitat Valenciana.

Entre les funcions de la Comissió Delegada del Consell d’Inclusió i Drets Socials hi ha la d’informar, abans de la seua aprovació o publicació, sobre els avantprojectes de llei, projectes de decret i ordes que afecte la inclusió, la igualtat o els drets socials.

Per això, durant la reunió celebrada s’ha donat lectura de les noves disposicions de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació que afecten estes matèries pel que fa a l’admissió i ordenació en matèria educativa.

Quant al procediment d’admissió de l’alumnat s’han establit per al curs escolar 2024/25 canvis i novetats, en els quals destaquen el principi del districte únic per a possibilitar la llibertat d’elecció de centre per part de les famílies.

El nou procediment destaca les possibilitats d’inclusió efectiva dels alumnes i regula la participació en el procés d’admissió de l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu en centres d’Educació Especial.

Domicili familiar i laboral

El director general de Centres Docents, Jorge Cabo, ha incidit en la diferència de puntuació entre domicili familiar i laboral, en què es dona més pes al primer. A més, s’introduïxen mesures favorables en els centres situats en zones rurals o en risc de despoblament.

Així mateix, es regula la composició i funcions de les comissions sectorials d’escolarització, que actua en l’admissió de centres d’Educació Especial, i es farà un seguiment de la participació en el procediment de l’alumnat que no confirme plaça per a garantir la seua escolarització.

En el cas de custòdia compartida es considerarà domicili familiar els dels dos progenitors indistintament i no es comptarà com a duplicitat el fet que en cas de separació els progenitors presenten dos sol·licituds. En els casos de situació d’acollida familiar o acollida amb finalitats d’adopció, computarà a l’efecte de domicili familiar o laboral l’acreditat per la família acollidora.

D’altra banda, el director general d’Ordenació Educativa i Política Lingüística, Ignacio Martínez, ha presentat el Decret d’Educació Secundària Obligatòria per al pròxim curs on ha destacat la impartició de 4 hores setmanals de Matemàtiques en els quatre cursos, el reforç de la llengua estrangera, així com la introducció de les qualificacions numèriques.

Així mateix, ha assenyalat que el nou Decret d’ESO establix una variació en l’horari del programa de diversificació curricular. Este programa es dirigix a alumnes de 3r i 4t de l’ESO amb dificultats d’aprenentatge amb la finalitat de facilitar-los l’obtenció del Graduat Escolar.

Cal recordar que el mes d’octubre passat es va constituir esta comissió que està presidida per la vicepresidenta segona del Consell i consellera de Servicis Socials, Igualtat i Habitatge, Susana Camarero, que exercix les competències en matèria d’igualtat, inclusió i servicis socials.

Les vocalies de la comissió estan formades per les conselleries amb competències en matèria de sanitat, justícia, treball i economia social, habitatge, educació, responsabilitat social, innovació, emergència climàtica, mobilitat i hisenda.

Així mateix, són vocals el titular de la Secretaria Autonòmica de Presidència i les persones titulars de les secretaries autonòmiques amb competències en matèria de servicis socials, polítiques d’igualtat i inclusió social, hisenda, habitatge, treball i economia social, salut i planificació sanitària, educació, justícia i protecció de les víctimes de delictes.

 

Galeria d'imatges