Vicepresidència i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge
Energia en la construcció

La Vicepresidència Segona destaca la posada en marxa de la ferramenta ‘Turia’ que mesura la toxicitat dels materials usats en el procés d’edificació

18/03/2024
L’aplicació mesura la toxicitat dels materials usats, la quantitat de recursos destinats en el procés d’edificació i la proporció d’energia ...
  • L’aplicació mesura la toxicitat dels materials usats, la quantitat de recursos destinats en el procés d’edificació i la proporció d’energia renovable consumida
  • El secretari autonòmic d’Habitatge afirma que la ferramenta ‘Turia’ aconseguix anticipar-se a les noves directrius ambientals europees

 

La Vicepresidència Segona i Conselleria de Servicis Socials, Igualtat i Habitatge ha destacat la posada en marxa de la ferramenta ‘Turia’ (toxicitat ús dels recursos d’impacte ambiental), un nou sistema d’etiquetatge que mesura l’impacte ambiental dels edificis i que ha sigut desenvolupada per l’Institut Valencià de l’Edificació (IVE).

El secretari autonòmic d’Habitatge, Sebastián Fernández, ha explicat que “es tracta d’una ferramenta que ajuda a seleccionar les opcions constructives que suposen el menor impacte ambiental causat per l’execució d’una obra a partir d’un informe ambiental del projecte”.

‘Turia’ ha sigut elaborada mitjançant una sèrie d’indicadors ambientals utilitzats en les directrius ambientals europees que han tingut en compte el conjunt de materials, productes, maquinària i mitjans auxiliars necessaris per a la construcció.

Concretament, l’aplicació mesura la toxicitat dels materials emprats, la quantitat de recursos destinats en el procés, en el qual es destaca el contingut reciclat i la proporció d’energia renovable consumida, la seua col·laboració en la descarbonització en el procés constructiu i la circularitat dels productes.

Així mateix, la ferramenta té el doble objectiu de servir d’instrument perquè les administracions incloguen i valoren criteris ambientals en les licitacions i poder complir amb les exigències de la contractació pública, i d’ajudar els projectistes i empreses a optar per les opcions que suposen el menor impacte ambiental causat per l’execució d’una obra.

Per a obtindre l’informe ambiental de projecte, n’hi ha prou amb bolcar els mesuraments del projecte d’execució realitzada amb la Base de dades de la construcció de l’IVE (BDC) en la ferramenta en línia ‘Turia’. D’esta manera, a més del cost d’execució material d’un projecte, el mesurament també oferirà l’impacte ambiental derivat de la seua execució material.

Esta base conté més de 150.000 productes, materials i maquinària amb els quals es projecten i construïxen les obres i que ha sigut necessari caracteritzar amb els indicadors ambientals empleats en Turia. Esta informació ambiental de la Base de dades està disponible i es pot consultar en BDC visualitzador en línia.

A més, esta base de dades de construcció de l’IVE (BDC) és el referent emprat en les licitacions de la Comunitat Valenciana per a la redacció i valoració dels projectes i obres públiques.

Per això, la ferramenta serà de gran utilitat per a informar els projectistes en oferir un orde de magnitud de l’impacte ambiental dels seus dissenys, així com poder constituir-se com a ferramenta d’avaluació en licitacions públiques que permetrà comparar l’impacte ambiental de projectes que oferisquen solucions diferents.

Este informe inclou el que la Comissió Europea denomina ‘Passaport de materials de l’edifici’ que resulta ser un inventari dels materials que componen l’edifici i que representen un futur banc de recursos per a la seua posterior reutilització quan l’edifici es demolisca o es desmantelle.

Finalment, el secretari autonòmic ha destacat que la Comunitat Valenciana “constituïx un referent en ferramentes aplicades a la descarbonització en l’edificació, i especialment amb l’aplicació ‘Turia’ que aconseguix anticipar-se a les noves directrius europees”, destinades a reduir les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle, lluitar contra la pobresa energètica i millorar de la salut i el benestar dels ciutadans.

Actualment, la Vicepresidència Segona i Conselleria de Servicis Socials, Igualtat i Habitatge, a través de l’IVE, té en funcionament també diverses ferramentes relacionades amb l’edificació com són RenovEU, que permet realitzar un prediagnòstic energètic del consum energètic en edificis residencials; Registro CHC (registre per la qualitat en l’hàbitat construït), és una aplicació informativa sobre els professionals, productes o exemples de bones pràctiques en la construcció; i RE10-Circularidad, que oferix criteris de disseny que s’han d’aplicar en projectes d’edificis nous o rehabilitats per a millorar les seues condicions de desmuntatge i adaptabilitat.

La ferramenta ‘Turia’ està disponible de manera gratuïta en la web de l’Institut Valencià de l’Edificació.

 

Galeria d'imatges