Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
Renovables

Ivace+i Energia destina 5 milions d’euros per a secundar 126 projectes d’autoconsum elèctric en règim de comunitats d’energia

16/03/2024
  • Esta classe de comunitats permet que la ciutadania i les empreses es puguen organitzar per a produir, autoconsumir, gestionar i emmagatzemar la seua pròpia energia

L’Institut Valencià de Competitivitat i Innovació (Ivace+i), dependent de la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, que dirigix Nuria Montes, destinarà un total de cinc milions d’euros per a secundar 126 projectes d’instal·lacions d’autoconsum d’energia elèctrica en comunitats d’energies renovables.

Ivace+i Energia secunda fins al 45 % el cost dels projectes de les instal·lacions d’autoconsum d’energia elèctrica, a partir d’energies renovables o energies residuals, en règim de comunitats d’energies renovables, amb un màxim de 200.000 euros per projecte.

Es tracta d’una línia, tal com ha explicat el director general d’Energia, Manuel Argüelles, dirigida a “qualsevol comunitat d’energies renovables o comunitat energètica, ajuntaments, així com comunitats de propietaris i cooperatives”.

Es proporcionarà suport a projectes per a la implantació d’instal·lacions solars fotovoltaiques i la majoria d’estes, 58, es preveu que es duga a terme a la província de València. Per a desenvolupar estes iniciatives, Ivace+i destinarà 2,44 milions d’euros i la seua execució aportarà al sistema una potència de 4,4 megawatts (MW) d’origen renovable.

A Castelló està previst desenvolupar 37 projectes amb una potència de 2,3 MW i per a la seua posada en marxa comptaran amb una ajuda pròxima a 1,4 milions d’euros; finalment, la província d’Alacant aglutina 31 projectes que sumen 2,1 MW de potència elèctrica i per a fer-ho es destinaran 1,7 milions d’euros.

A través de les comunitats energètiques, ha explicat el titular d’Energia, la ciutadania i les empreses “es convertixen en part activa del sistema”, ja que es poden organitzar per a “produir, autoconsumir, gestionar i emmagatzemar la seua pròpia energia, i generar beneficis energètics, mediambientals, econòmics i socials als seus membres o a les localitats on es duga a terme la seua activitat”.

Per al director general, les comunitats energètiques locals són un element important en la transició energètica, perquè constituïxen una “peça essencial per a aconseguir la descentralització i democratització dels sistemes energètics”.

Les comunitats d’energia, a juí seu, i l’autoconsum, tant individual com col·lectiu, “impliquen canvis profunds en el model energètic” i el seu desenvolupament en les empreses “repercutix directament en la millora de la seua competitivitat; en el cas de les llars, ajuda a l’estalvi en la factura d’energia”, ha assenyalat Manuel Argüelles.

Característiques del programa

Ivace+i Energia subvenciona un màxim del 45 % del cost de les instal·lacions d’energia solar fotovoltaica, per a la generació i autoconsum col·lectiu. No obstant això, la intensitat de l’ajuda podrà incrementar-se a un màxim de deu punts percentuals en el cas de les mitjanes empreses, i en un màxim de vint punts percentuals per a les petites empreses, els ajuntaments, les entitats públiques i les institucions sense ànim de lucre.

Es considera comunitat energètica renovable l’entitat jurídica que es base en una participació oberta i voluntària, autònoma i efectivament controlada pels seus membres, situats en les proximitats dels projectes propietat de l’agrupació, que siguen persones físiques, pimes o autoritats locals, incloent-hi els municipis, i que desenvolupen projectes d’energies renovables, eficiència energètica i/o mobilitat sostenible.

La finalitat de l’activitat de l’agrupació ha de ser proporcionar beneficis mediambientals, econòmics o socials als seus membres o a les zones locals on opera.