Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Mesa Sectorial d’Educació

Educació presenta el Decret perquè els docents de col·legis i instituts de la Comunitat Valenciana puguen fer substitucions en les universitats

14/03/2024
  • És necessari tramitar el decret presentat este dijous perquè els docents puguen compatibilitzar un segon lloc de treball públic
  • La jornada setmanal del professor substitut serà a temps parcial
     

La Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació, a través de la Direcció General de Personal Docent, ha traslladat este dijous a la Mesa Sectorial d’Educació la proposta d’aprovar el decret pel qual declarar d’interés públic i compatible l’activitat de professor substitut al servici de les universitats.

“Un docent públic no universitari no pot actualment tindre compatibilitat per a un lloc de professor substitut, ja que seria una segona activitat pública, que no està exceptuada en la llei 53/84. Per a poder exercir eixa segona activitat pública ha d’aprovar-se este decret” ha assenyalat la directora general de Personal Docent, Sonia Sancho.

La figura del professorat substitut serà aquell que cobrisca les vacants que es produïsquen entre el personal docent i investigador amb dret a reserva de lloc i que temporalment suspenga la prestació dels seus servicis per aplicació del règim de permisos, llicències o situacions administratives, incloses les baixes mèdiques, o que impliquen una reducció de la seua activitat docent.

La directora general de Personal Docent ha indicat que es tracta “d’un aprofitament lògic i racional del personal existent en l’àmbit de la docència no universitària. Això permetrà un adequat desenvolupament de les seues funcions i redundarà també en benefici de l’alumnat matriculat en les universitats”.

La jornada setmanal del professor substitut en la seua activitat secundària serà a temps parcial, i no suposarà modificació de la jornada de treball i horari dels dos llocs.

Amb este tràmit s’inicia el procediment que haurà d’informar-se per part de l’Advocacia de la Generalitat i per part del Consell Jurídic Consultiu abans de la seua aprovació pel Consell. El decret es podrà començar a aplicar l’endemà de la seua publicació en el DOGV.