Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge
Infància i adolescència

Servicis Socials convoca la renovació del Consell d’Infància i Adolescència de la Comunitat Valenciana

15/03/2024
  • El Consell es constituïx en el marc de la Llei de drets i garanties de la infància i adolescència de la Generalitat
  • Està format per un total de 24 xiquets, xiquetes o adolescents en representació dels principals consells infantils i juvenils

La Vicepresidència Segona i Conselleria de Servicis Socials, Igualtat i Habitatge ha convocat la renovació dels 24 xiquets, xiquetes i adolescents que integraran el Consell d’Infància i Adolescència de la Comunitat Valenciana, tal com ha publicat el DOGV en la seua edició d’este divendres.

La Generalitat va constituir fa dos anys este consell per a disposar d’un instrument amb el qual la perspectiva de la infància formara part de les polítiques impulsades des del Consell, i que el seu pes fora cada vegada major i amb un caràcter més transversal. A més, és un canal per a fer efectiu el dret de xiquets, xiquetes i adolescents a ser escoltats col·lectivament en els assumptes que els concernixen.

Amb este objectiu, l’òrgan estarà integrat únicament per xiquetes, xiquets i adolescents representants dels principals consells d’infància i adolescència de la Comunitat Valenciana.

La convocatòria establix que el Consell d’Infància i Adolescència de la Comunitat Valenciana estarà compost per tres xiquetes i tres xiquets de fins a 12 anys i sis adolescents de fins a 18 anys en representació dels consells locals d’infància, i dos xiquetes i dos xiquets de fins a 12 anys i quatre adolescents de fins a 18 anys en representació del Consell Infantil i Adolescent del Sistema de Protecció.

Així mateix, l’integraran dos xiquets, xiquetes o adolescents de fins a 18 anys, en representació del Consell Valencià de la Joventut i, finalment, dos xiquets, xiquetes o adolescents de fins a 18 anys del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana. La distribució haurà de ser paritària.

Funcions del Consell

Entre les funcions del Consell s’establix que els seus membres puguen proposar a la Generalitat iniciatives per a promoure els seus drets, participar en l’elaboració, avaluació i seguiment de l’Estratègia valenciana d’infància i adolescència, traslladar les seues inquietuds, opinar sobre qualsevol assumpte o realitat social que concernix la infància i adolescència, i sensibilitzar la societat sobre la participació infantil.

La creació del Consell d’Infància i Adolescència de la Comunitat Valenciana, juntament amb el Consell Infantil i Adolescent del Sistema de Protecció, es recull en el decret aprovat pel Consell que dona plenitud als drets ja reconeguts de xiquetes, xiquets i adolescents, especialment el dret de participació que potencia el seu paper actiu com a subjectes de dret, tant en la defensa dels seus interessos individuals com dels col·lectius.

Presentació de candidatures

Tal com establix la convocatòria publicada en el DOGV, podran presentar candidatures tots els consells locals d’infància que en el moment de la publicació de la resolució estiguen en funcionament ininterrompudament almenys un any.

Per la seua part, el Consell Valencià de la Joventut, el Consell Infantil i Adolescent del Sistema de Protecció i Consell Escolar de la Comunitat Valenciana designaran les persones que, en la seua representació, formaran part del Consell d’Infància i Adolescència de la Comunitat Valenciana.

Les candidatures es podran presentar en el termini de dos mesos a partir de la seua publicació en el DOGV.