Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
Pla de reindustrialització

Indústria destina 2.682.000 euros en ajudes a les associacions empresarials que impulsen la reindustrialització de la Comunitat Valenciana

25/03/2024
  • Cada ajuda consistirà en una subvenció del 70 % dels costos que siguen admesos com a subvencionables, amb un import màxim per sol·licitud de 100.000 euros

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana ha publicat una resolució de la consellera d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, Nuria Montes, per la qual es convoquen les subvencions per a donar suport a activitats no econòmiques desenvolupades per associacions empresarials que impulsen la reindustrialització de la Comunitat Valenciana.

Estes ajudes, per a l’exercici 2024, tenen un pressupost inicial màxim de 2.682.000 euros. Cada ajuda consistirà en una subvenció del 70 % dels costos que siguen admesos com a subvencionables, amb un import màxim per sol·licitud de 100.000 euros. Només seran subvencionables les actuacions desenvolupades entre l’1 de gener i el 29 de novembre de 2024 que beneficien directament empreses amb centre productiu a la Comunitat Valenciana.

Les ajudes, en règim de concurrència competitiva, estan destinades a les associacions empresarials sectorials industrials vinculades als següents sectors de la Comunitat Valenciana: indústria agroalimentària, sector de l’automoció, sector de biotecnologia, sector ceràmic, sectors del vidre, àrids i materials de construcció, no metàl·lics, sector del cuir i calçat, sector de les energies, sector d’envasos i embalatges, sector espacial i aeronàutic, sector del joguet i dels productes infantils, sector de la fusta, moble i il·luminació, sector del marbre i de pedra natural, sector metal·lomecànic, sector del plàstic, sectors de la producció audiovisual i videojocs, sector químic, sector tèxtil, i sector de la valorització de materials.

Paral·lelament, estes ajudes tenen com a objectiu donar suport a activitats no econòmiques que impulsen la reindustrialització de la Comunitat Valenciana, desenvolupades per associacions empresarials multisectorial d’àmbit comarcal.

Seran actuacions subvencionables les relacionades amb una sèrie de programes com: la participació en projectes d’investigació; el desenvolupament i la innovació; la internacionalització i cadena de valor; la sostenibilitat, la formació i el talent; la cooperació i els clústers: i la seguretat industrial.

El pressupost mínim subvencionable del total d’actuacions per sol·licitud serà de 10.000 euros, sense comptar l’IVA. No seran subvencionables les actuacions que suposen una ajuda directa o un avantatge econòmic manifest per a empreses concretes i individualitzades, ni les que consistisquen en una activitat econòmica de l’entitat sol·licitant.

Tindran la consideració de gastos subvencionables, entre altres: les col·laboracions externes; els gastos laborals de personal propi de l’entitat destinat directament al pla d’actuació o els gastos de l’auditoria per a l’elaboració de l’informe de revisió de la documentació justificativa de la subvenció per empresa auditora externa, inscrita en el Registre Oficial d’Auditors de Comptes.

El termini de presentació de sol·licituds serà des d’este dimarts 26 de març fins al 16 d’abril de 2024, els dos inclosos i la presentació d’estes s’ha de fer obligatòriament a través del tràmit específic en l’apartat d’Incentius i ajudes en matèria d’indústria de la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme.