Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge
Habitatge

La Vicepresidència Segona disposa de quatre aplicacions que són un referent en la lluita contra la descarbonització i bones pràctiques en l’edificació

30/03/2024
La Vicepresidència Segona disposa de quatre aplicacions que són un referent en la lluita contra la descarbonització i bones pràctiques en l’edificació
  • Les aplicacions sobre edificació actualment actives són ‘RenovEU’, ‘Registre CHC’, ‘RE10-Circularitat’ i ‘Turia’
  • Segons el secretari autonòmic d’Habitatge, la Comunitat Valenciana “constituïx un referent en ferramentes aplicades a la descarbonització en l’edificació”

 

La Vicepresidència Segona i Conselleria de Servicis Socials, Igualtat i Habitatge disposa actualment de quatre aplicacions que constituïxen un referent en la lluita contra la descarbonització en l’edificació i bones pràctiques en l’edificació. Es tracta de les ferramentes ‘RenovEU’, ‘Registre CHC’, RE10-Circularitat i ‘Turia’, desenvolupades per l’Institut Valencià de l’Edificació (IVE).

En este sentit, el secretari autonòmic d’Habitatge, Sebastián Fernández, ha manifestat que la Comunitat Valenciana “constituïx un referent en ferramentes aplicades a la descarbonització en l’edificació, i en concret, amb la nova ferramenta ‘Turia’, posada en marxa recentment, aconseguix anticipar-se a les noves directrius europees relatives a la lluita contra la pobresa energètica, la reducció de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle i la millora de la salut i el benestar dels ciutadans”.

L’aplicació ‘Turia’ (toxicitat i ús dels recursos d’impacte ambiental), consistix en un nou sistema d’etiquetatge que mesura l’impacte ambiental dels edificis, i ha sigut elaborada mitjançant una sèrie d’indicadors ambientals utilitzats en les directrius ambientals europees que han tingut en compte el conjunt de materials, productes, maquinària i mitjans auxiliars necessaris per a la construcció.

Concretament, l’aplicació mesura la toxicitat dels materials emprats, la quantitat de recursos destinats en el procés, destacant el seu contingut reciclat i la proporció d’energia renovable consumida, la seua col·laboració en la descarbonització en el procés constructiu i la circularitat dels productes.

Així mateix, la ferramenta té el doble objectiu de servir d’instrument perquè les administracions incloguen i valoren criteris ambientals en les licitacions i poder complir amb les exigències de la contractació pública, i d’ajudar els projectistes i empreses a optar per les opcions que suposen el menor impacte ambiental causat per l’execució d’una obra.

RenovEU

RenovEU’, també pertany al grup d’aplicacions que estan en marxa. Permet fer un prediagnòstic del consum energètic en edificis residencials, oferint nou opcions de millora per a l’estalvi energètic i l’augment del confort, que complix així amb els requisits necessaris per a l’obtenció de les ajudes Next Generation.

Esta ferramenta disposa d’un accés amb dos perfils diferents, ciutadà o professional de la rehabilitació, i permet seleccionar els diferents elements sobre els quals volem intervindre (accessibilitat, coberta, estructura, façana i energia). Posteriorment, amb la introducció de la direcció de l’edifici i la selecció de les instal·lacions existents, l’aplicació genera un informe amb diverses propostes de millora amb les possibles opcions d’ajudes de subvenció.
A més, l’aplicació treballa amb la informació de diverses fonts com la Base de dades de construcció, el Codi tècnic de l’edificació i el cadastre, entre altres.

Registre CHC

Una altra de les ferramentes vigents és el ‘Registre CHC’ ​​​​​​ (registre per la qualitat en l’hàbitat construït). És una aplicació d’informació general sobre professionals, productes o exemples de bones pràctiques en la construcció. Este registre s’estructura segons diferents categories, agrupades en tres àrees diferents (edificis i espais urbans; empreses i professionals; materials i productes). La incorporació en cada categoria depén d’un protocol propi de certificació, verificació o reconeixement.

La primera categoria inclosa va ser la d’‘Empreses constructores especialistes en rehabilitació’ que va ser posada en marxa l’any 2020, i que en l’actualitat té 36 empreses inscrites. Posteriorment s’han incorporat més categories com la de ‘Professionals de l’IEEV.CV’ (informe d’avaluació d’edificis de la Comunitat Valenciana), que té 109 registres, o la d’‘Especialistes en la gestió de la rehabilitació’, amb 55 registres. Pròximament s’introduirà una nova categoria denominada ‘Productes de construcció amb informació ambiental’.

Així mateix, s’ha constituït un grup de treball que inclou la participació de diferents empreses referents en el sector de la construcció per a revisar i millorar el procediment de registre.

RE10-Circularitat

L’última aplicació que se cita és ‘RE10-Circularitat​​​​​​​’, que oferix criteris de disseny que s’han d’aplicar en projectes d’edificis nous o rehabilitats per a millorar les seues condicions de desmuntatge i adaptabilitat. Estes condicions són fonamentals per a facilitar el manteniment i conservació dels edificis, allargar la seua vida útil i poder adaptar-los a les necessitats de les persones que els habiten.

Al seu torn, la ferramenta facilita el disseny de construccions amb un acurat tractament dels productes o sistemes que s’han d’usar, i amb això aconseguir reduir l’impacte ambiental que produïxen.

Cal destacar que l’informe generat per ‘RE10-Circularitat’ pot servir de justificació del requisit de circularitat en el cas que se sol·liciten ajudes dels Fons Europeus Next Generation per a rehabilitació d’un edifici d’habitatges o per a la construcció d’habitatge nou destinat a lloguer social.

 

Galeria d'imatges