Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

Habitatge publica la llista provisional dels beneficiaris del Programa d’ajudes al lloguer 2023

04/04/2024
  • El termini per a formular al·legacions, aportar o esmenar documentació s’ha iniciat este dijous i finalitza el 17 d’abril de 2024
  • L’objectiu de les ajudes és facilitar l’accés a un habitatge o habitació de lloguer o cessió d’ús a sectors de població amb escassos mitjans econòmics

 

La Vicepresidència Segona i Conselleria de Servicis Socials, Igualtat i Habitatge ha publicat en el seu web la llista provisional de les sol·licituds admeses i excloses en el Programa d’ajudes al lloguer 2023.

Es tracta de les sol·licituds admeses la documentació de les quals està completa i també les que han d’aportar documentació, perquè està incompleta la presentada o per incompliment de requisits.

Del total de les de 18.787 sol·licituds revisades que es van presentar amb motiu de la convocatòria d’estes subvencions, han sigut admeses un total de 4.141 i queden pendents d’aportar algun tipus de documentació 14.644.

El termini per a formular al·legacions, aportar o esmenar documentació s’ha iniciat este dijous i finalitza el 17 d’abril de 2024.

Estes subvencions disposen d’un import que ascendix a 18.436.600 euros per a 2023, dels quals 13.981.800 corresponen a l’aportació del Ministeri d’Habitatge i Agenda Urbana en el marc del Pla estatal per a l’accés a l’habitatge 2022-2025 i 4.454.800 euros a la Generalitat.

Programa d’ajudes al lloguer

L’objectiu del Programa d’ajudes al lloguer és facilitar l’accés a un habitatge o habitació en lloguer o cessió d’ús a sectors de població amb escassos mitjans econòmics, mitjançant ajudes per al pagament del lloguer.

La quantia de l’ajuda rebuda s’ajusta a la situació socioeconòmica de les persones o unitats de convivència, de manera que, si els ingressos són més baixos i amb determinades situacions especials, es podrà rebre un percentatge d’ajuda superior.

Les subvencions es concediran pel termini de dos anys o 24 mensualitats com a màxim, que es correspondran amb les mensualitats generades durant el període comprés entre l’1 de gener de 2023 fins al 31 de desembre de 2024.