Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
Transició energètica

Ivace+i Energia destina 3,4 milions d’euros per a impulsar la rehabilitació energètica en poblacions de menys de 5.000 habitants

13/04/2024
Ivace+i Energia destina 3,4 milions d’euros per a impulsar la rehabilitació energètica en poblacions de menys de 5.000 habitants
  • Es donarà suport a 79 projectes que prevegen accions d’eficiència energètica en façanes, instal·lacions tèrmiques i il·luminació, així com l’ús d’energies renovables
  • El pressupost total ascendix a 10,6 milions d’euros i es poden presentar iniciatives fins al 31 de juliol de 2024 

L’Institut Valencià de Competitivitat i Innovació (Ivace+i), dependent de la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme que dirigix Nuria Montes, ha concedit un lot d’ajudes per valor de 3,4 milions per a donar suport a un total de 79 projectes en el marc del Programa de rehabilitació energètica en poblacions de menys de 5.000 habitants (PREE5000).

A través d’este programa, Ivace+ i Energia dona suport, amb ajudes pròximes al 70 %, a les mesures d’eficiència energètica en façanes, instal·lacions tèrmiques i il·luminació, així com l’ús d’energies renovables. Dels projectes als quals se’ls ha donat suport fins hui, 79 es troben en municipis de la província de València, 34 corresponen a Castelló i els 17 restants se situen a Alacant.

Gràcies a la implantació de les mesures previstes, s’aconseguirà un estalvi energètic superior al 65 % del consum final d’energia de mitjana i tal com ha explicat la consellera, “després de l’execució de les reformes lligades a l’eficiència energètica, més de la mitat dels habitatges aconseguixen la qualificació energètica A o B, és a dir, les majors qualificacions”.

Referent a això, Nuria Montes ha incidit en “l’elevat grau de suport que oferix Ivace+i”, amb un percentatge d’ajuda respecte a la inversió “que supera el 70 % de mitjana i que, en alguns casos, arriba fins al 100 %”.

Juntament amb els “evidents beneficis mediambientals i econòmics derivats de l’estalvi energètic”, la titular d’Innovació ha recalcat que la transformació de la infraestructura construïda cap a edificis de consum zero “obri importants alternatives i oportunitats d’inversió i ocupació”.

Cal destacar que Ivace+i Energia ha ampliat fins al 31 de juliol de 2024 el termini per a acollir-se a este programa que perseguix impulsar la sostenibilitat dels edificis existents a la Comunitat en els municipis de repte demogràfic i, per a fer-ho, dona suport econòmic a la millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació i l’envolupant tèrmica, és a dir, façanes, cobertes, finestres, etc., així com la utilització d’energies renovables per a calefacció, climatització, ventilació i aigua calenta sanitària.

Requisits i quantia de les ajudes

Per a poder beneficiar-se d’estes ajudes, que són finançades per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Recuperació Next Generation EU, les accions que es facen han de suposar una millora de la lletra de qualificació energètica i una reducció del consum d’energia primària no renovable d’almenys un 30 % de l’habitatge o edifici que es rehabilite.

Poden beneficiar-se tant els particulars, com comunitats de propietaris, comunitats energètiques, empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d’edificis, empreses de servicis energètics (ESE), entitats locals i el sector públic institucional de les administracions públiques.

A més, el PREE5000 pretén promoure les actuacions dutes a terme per comunitats d’energies renovables o comunitats ciutadanes d’energia, per la qual cosa també podran accedir a estes ajudes que, a més, comptaran una ajuda addicional de fins a un 20 %.

Les ajudes són, com a mínim d’un 20 %-50 %, de la inversió energètica i eficientment realitzada, i poden arribar fins a un 100 % en rehabilitacions integrals d’habitatges amb criteri social i que aconseguisquen una alta qualificació energètica amb la reforma.

En el cas del criteri social, l’ajuda es pot incrementar en els edificis d’habitatges de protecció pública o situats en les àrees de regeneració i renovació urbanes o rurals.

Quant a l’ajuda addicional per eficiència energètica, s’aplica en actuacions que eleven la qualificació energètica de l’edifici per a obtindre una classe energètica A o B, en l’escala de CO2, o bé, incrementen en dos lletres la qualificació energètica de partida.

Finalment, l’ajuda addicional per actuació integrada s’aplica en els edificis que realitzen simultàniament la combinació de dos o més tipologies d’actuació sempre que una siga sobre l’envolupant tèrmica.

Tindran també dret a ajuda addicional els edificis inclosos dins d’una comunitat d’energies renovables o una comunitat ciutadana d’energia.

Accions susceptibles de suport

Les accions susceptibles de suport s’enquadren en tres categories: millora de l’eficiència energètica de l’envolupant tèrmica (façanes, cobertes, finestres, solucions bioclimàtiques, etc.), millora de l’eficiència energètica i d’energies renovables en les instal·lacions tèrmiques de calefacció, climatització, ventilació i aigua calenta sanitària i millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació.

Les actuacions subvencionables incloses en cada una de les tipologies es poden dur a terme en edificis destinats a habitatge unifamiliar, residencial col·lectiva d’habitatge o qualsevol altre ús (administratiu, sanitari, docent, cultural, etc.).

Així mateix, les actuacions es poden dur a terme en edificis complets existents o sobre un o diversos habitatges o locals del mateix edifici, considerats individualment o com a parts d’un edifici existent.

No són actuacions susceptibles de suport les que es facen en edificis construïts l’any 2007 o posterior, les que suposen una ampliació en les quals s’incremente la superfície o volum construït o quan comporten un canvi d’ús de l’edifici.

 

Galeria d'imatges