Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

El Consell ratifica la pròrroga del termini d’execució dels plans de sostenibilitat turística de Benidorm i de Gandia per a impulsar les seues actuacions

29/04/2024
  • Estos programes tenen com a objectiu donar suport a la reconversió de les destinacions turístiques pioneres per a mantindre’n l’atractiu i la competitivitat

El Consell ha ratificat les addendes de pròrroga dels convenis de col·laboració entre Turisme Comunitat Valenciana i la Secretaria d’Estat de Turisme del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme amb els ajuntaments de Benidorm i Gandia, per a l’execució dels plans de sostenibilitat turística en les dos localitats.

Les dos addendes tenen per objecte prorrogar el termini d’execució i de justificació de les actuacions d’estos plans, que tenen com a objectiu donar suport a la reconversió de les destinacions turístiques pioneres per a mantindre’n l’atractiu i la competitivitat.

Per a fer-ho, s’executaran actuacions de requalificació de la destinació, reconversió d’usos, restauració ambiental, accessibilitat, innovació, tecnologia, seguretat i higiene sanitària i millora de la seua governança, amb la finalitat d’orientar-les cap a la gestió intel·ligent i reforçar-ne la sostenibilitat davant de fluctuacions de la demanda.

Pla de sostenibilitat turística de Benidorm

El Pla de sostenibilitat turística de Benidorm té com a propòsit principal consolidar Benidorm com a destinació turística intel·ligent, sostenible i segura, i per a fer-ho inclou un total de 19 actuacions agrupades en quatre eixos estratègics.

El primer eix és el d’‘Infraestructures i recursos turístics connectats més accessibles i sostenibles’; el segon eix agrupa actuacions de ‘Gestió, planificació intel·ligent i creació i diversificació de productes turístics’; el tercer eix concentra actuacions de ‘Transformació competitiva’, en què s’arrepleguen accions d’implementació de qualitat, ferramentes de dades massives i intel·ligència turística, i, finalment, l’eix de ‘Seguretat higienicosanitària’ engloba gestions per a la creació i gestió d’experiències turístiques més segures.

Pla de sostenibilitat turística de Gandia

Per la seua banda, el Pla de sostenibilitat turística de Gandia seguix la diversificació de l’oferta turística, amb la creació de clubs de producte que permeten la desestacionalització i la captació de nova demanda.

En concret, el conveni arreplega les actuacions en quatre línies estratègiques d’actuació. Així, la primera línia agrupa actuacions d’‘Integració i cohesió territorial’; la segona de les línies arreplega les actuacions de ‘Diversificació de l’oferta i enfortiment de l’ecosistema turístic’; la tercera línia engloba actuacions de ‘Gestió turística sostenible’, i, finalment, també es realitzaran actuacions en la línia de ‘Tecnologia per a la millora del coneixement de la destinació’.