Sanitat

El Consell autoritza un acord marc per a adquirir el material necessari en els laboratoris de les fundacions d’investigació sanitària

29/04/2024
  • La finalitat és subministrar este material als laboratoris de Fisabio, Incliva, Isabial i l’IIS La Fe per a la seua labor investigadora
  • El pressupost base de licitació és de 19 milions d’euros i el valor estimat ascendix a 41,8 milions en cas que es prorrogue

El Consell ha autoritzat la licitació d’un acord marc per al subministrament del material que requerixen els laboratoris de les fundacions d’investigació sanitària Fisabio, Incliva, Isabial i l’IIS La Fe perquè puguen desenvolupar la seua activitat investigadora.

Es tracta de subscriure un acord marc amb una o diverses empreses que es dividix en sis lots, el qual tindrà una duració de dos anys amb possibilitat de dos pròrrogues d’un màxim de 12 mesos. El pressupost base de licitació és de 19 milions d’euros i el valor estimat ascendix a 41,8 milions en cas que es prorrogue.

La finalitat és cobrir les necessitats derivades de les fundacions d’investigació sanitària perquè puguen executar les activitats investigadores que requerixen material fungible de laboratori, equipament xicotet, peces i recanvis necessaris per a realitzar tècniques experimentals, així com equips de protecció o programari.

D’esta manera, el lot 1 preveu gasos i accessoris. En el lot 2 s’han inclòs productes químics, reactius químics, àcids i bases, compostos inorgànics i sals, productes farmacèutics, reactius i medis de contrast, kits de laboratori i altres reactius de laboratori.

Quant al lot 3, preveu el material fungible de laboratori i el lot 4 inclou equipament xicotet científic de laboratori i recanvis. Per la seua banda, en el lot 5 es preveuen els equips de protecció individual per a personal de laboratori i en el lot 6, el programari per a equips de laboratori i sanitari.

Este acord marc permetrà seleccionar, entre les empreses que opten a la compra centralitzada, aquelles que millor s’ajusten a les necessitats i els criteris establits per al subministrament de materials d’ús en laboratori. A més, permetrà fixar els preus i establir els termes i les condicions dels contractes de manera eficient, així com garantir un preu competitiu.

L’aprovació d’este acord marc facilita també la gestió i racionalitza la compra d’este material, ja que centralitza les compres per a totes les fundacions biomèdiques. Així mateix, garantix l’eficiència i l’estalvi de recursos en la compra, ja que unifica la demanda de material, amb la qual cosa s’aconseguix abaratir el preu.