Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport
Patrimoni documental

Cultura convoca ajudes per a fomentar la digitalització dels arxius municipals i col·laborar en la restauració dels seus fons documentals

29/04/2024
  • El pressupost total destinat enguany ascendix a 350.000 euros
  • El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el 28 de maig

La Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport ha publicat en el DOGV la resolució per la qual es convoquen ajudes perquè els arxius municipals de la Comunitat Valenciana puguen dur a terme la digitalització i restauració de documents, així com l’adquisició d’equipament per a la correcta conservació i utilització dels seus fons documentals.

El pressupost total per a enguany és de 350.000 euros amb l’objectiu de contribuir a finançar les inversions de digitalització i restauració de la documentació històrica i la millora de les instal·lacions dels arxius municipals.

Cal destacar que la Comunitat Valenciana té competència exclusiva en matèria d’arxius que no siguen de titularitat estatal, i un dels seus objectius és la conservació del patrimoni documental valencià.

Una part molt important d’este patrimoni es localitza en els arxius municipals, molts dels quals no tenen els mitjans propis suficients per a poder atendre la conservació i restauració de la seua documentació, per això la importància de donar suport a la seua activitat des de la Generalitat.

En concret, les ajudes publicades este dilluns podran ser sol·licitades pels responsables dels arxius municipals per a dur a terme treballs de digitalització i restauració de documents d’arxiu amb una antiguitat de 50 anys o superior. També es podran destinar a l’adquisició d’equipament per a la correcta conservació i utilització dels fons documentals existents en els arxius.

Les subvencions contribuiran al finançament dels gastos esmentats, fins al màxim del 100 % del cost de la inversió realitzada. Les inversions han de tindre un gasto mínim de 600 euros, amb la finalitat de millorar la conservació i la difusió del patrimoni documental.

El tipus d’equipament per a la millora d’instal·lacions d’arxius municipals que es podrà finançar serà d’ús exclusiu per a l’arxiu. L’equipament consistirà en prestatgeries metàl·liques, armaris compactes mòbils sobre raïls, arxivadors de plànols horitzontals, vitrines expositores per a exposicions de documents d’arxiu, deshumidificadors i termohigròmetres, climatització dels depòsits de l’arxiu i escàners adequats per a digitalització de la documentació arxivística, i queda exclòs el mobiliari d’oficina i ordinadors.

Quant a la digitalització els projectes presentats han de complir unes característiques tècniques sobre formats i fitxers que especifica la mateixa convocatòria.

Les sol·licituds es poden presentar des del dimarts, 30 d’abril, fins al pròxim 28 de maig en seu electrònica.