Sanitat
Programa de prevenció de càncer de mama

Els servicis d’Inspecció de la Generalitat confirmen les irregularitats denunciades en el Programa de detecció precoç de càncer de mama

29/04/2024
Els servicis d’Inspecció de la Generalitat confirmen les irregularitats denunciades en el Programa de detecció precoç de càncer de mama
  • Tres informes detallen la deficient planificació de les UPCM en l’aspecte organitzatiu, tecnològic i de personal, i posen de manifest la inacció de l’òrgan gestor, la Direcció General de Salut Pública
  • Detecten que en 2022 i 2023 no es va citar un 24,57 % de població diana, 167.083 dones, que s’havien d’haver fet esta exploració
  • Gómez anuncia una inversió de 3 milions d’euros per a l’adquisició de 10 mamògrafs nous i substituir així els equips obsolets
  • Avança que les unitats de prevenció de càncer de mama (UPCM) passaran a dependre dels departaments de salut a través dels servicis de radiodiagnòstic dels hospitals

El conseller de Sanitat, Marciano Gómez, ha explicat durant la seua compareixença en la Comissió de Sanitat de les Corts les modificacions que està duent a terme el seu departament en el programa de prevenció de càncer de mama per a esmenar les irregularitats detectades en el seu funcionament, que ja va denunciar la Conselleria de Sanitat i que han sigut confirmades en un màxim de tres informes realitzats pels servicis d’Inspecció de la Generalitat.

La Conselleria de Sanitat va sol·licitar el mes de febrer passat la intervenció dels servicis d’Inspecció de la Generalitat davant la sospita d’irregularitats en la gestió del programa de cribratge de càncer de mama, unida a l’opacitat i la falta de transparència detectades en els sistemes d’informació disponibles per a conéixer els seus protocols d’actuació i la situació de cobertura real d’este.

En este sentit, Marciano Gómez ha indicat que la finalitat de la Conselleria en sol·licitar la intervenció dels servicis d’Inspecció va ser obtindre un diagnòstic precís de l’estat de la situació i, a partir d’ahí, prendre decisions i implementar les mesures oportunes per a corregir les deficiències i reactivar el Programa de detecció precoç de càncer de mama.

Així mateix, ha assenyalat que “l’objectiu és millorar el funcionament del programa i aconseguir ampliar la cobertura”, i hi ha afegit que “els informes d’Inspecció revelen que partim d’una situació molt deficient i, per tant, hem de ser conscients que queda un llarg recorregut i molt de treball per davant per a situar el programa en els nivells d’eficàcia i eficiència que es volen”.

Els informes realitzats per estos servicis, els resultats dels quals ha presentat el conseller als diversos grups parlamentaris, conclouen que durant el període 2022 i 2023 no es va convidar a participar en el programa un 24,57 % del total de dones a les quals per rang d’edat s’havia d’haver realitzat una exploració preventiva de càncer de mama. En definitiva, una de cada quatre dones a les quals corresponia participar en el programa no va ser convidada.

En concret, el conseller ha donat a conéixer les conclusions dels tres informes realitzats per la Inspecció General de Servicis de la Generalitat i pel servici d’Inspecció de la Conselleria de Sanitat, així com per la Secretaria Autonòmica de Planificació, Informació i Transformació Digital de la Conselleria.

Es tracta d’uns resultats que, en paraules de Marciano Gómez, “posen de manifest la greu irresponsabilitat i una deixadesa de funcions per part de l’anterior equip de la Direcció General de Salut Pública, ja que parlem de 167.083 dones a les quals ni tan sols se’ls ha convidat i van quedar excloses del seu dret a participar en este programa de prevenció oncològica”.

De l’anàlisi de les dades de 2022 i 2023, els servicis d’Inspecció conclouen que durant eixe període s’hauria d’haver citat 846.958 dones de la Comunitat Valenciana, dins del rang d’edat de 45 a 69 anys. D’elles, únicament van ser convidades 679.875 dones.

El conseller ha explicat que tant la Inspecció General de Servicis com la Inspecció Sanitària han confirmat irregularitats del programa. En els informes d’estos òrgans queda reflectit que “hi havia deficiències en el disseny i l’organització de les unitats de prevenció de càncer de mama, que s’han mostrat incapaces de donar una resposta efectiva i satisfactòria a les necessitats que exigix este important programa de prevenció”. L’òrgan d’inspecció subratlla, entre les possibles causes d’este mal funcionament, “una mala organització i absència de plans de contingència, una insuficient dotació de recursos personals i una deficient planificació i dotació de mamògrafs”.

Insistint en l’aspecte organitzatiu, Gómez ha destacat que la Inspecció General de Servicis posa l’accent en la “falta de relació fluida i adequada coordinació entre els centres de Salut Pública i els departaments de salut”. En este punt cal indicar que fins ara les UPCM estaven integrades en la Direcció General de Salut Pública i el programa de cribratge es gestionava des d’allí, a través dels centres de Salut Pública, sense la vinculació necessària amb els departaments de salut, que gestionava l’anterior Direcció General d’Assistència.

 Cobertura d’un 54,85 % en els anys 2022 i 2023

Així mateix, un dels aspectes que posa de manifest les mancances que tenia el programa de cribratge de càncer de mama és el grau de participació de les dones, ja que l’objectiu establit és que, del total de dones que s’han de convidar, com a mínim un 85 % d’elles accepten i es realitzen la mamografia preventiva.

Segons les xifres dels dos últims anys, este percentatge de participació únicament ha aconseguit el 54,81 % de la població elegible, per tant, “estem parlant d’una xifra que reflectix clarament que este programa no funcionava correctament. I això té les seues conseqüències, perquè com menys proves es fan, menys malalties oncològiques es detecten a temps”, ha matisat Marciano Gómez.

Gómez també ha explicat les deficiències detectades pels servicis d’Inspecció respecte del temps mitjà d’accés a un tractament en el cas de diagnòstic de càncer de mama. En este cas, l’interval de temps òptim entre un diagnòstic positiu i l’inici del tractament se situa entre 6 i 8 setmanes, ja que en la gran majoria de casos es troben en estadis inicials. No obstant això, “en el període analitzat, entre 2022 i 2023, s’ha observat que l’interval de temps mitjà des que es detecta el càncer fins que se cita la pacient per a tractament és de 12,85 setmanes, més d’un mes per damunt del termini recomanat”.

En este punt, el conseller de Sanitat ha manifestat el seu “ferm compromís de destinar tots els recursos i esforços necessaris per a complir l’objectiu de garantir que els diagnòstics positius que es detecten en el programa de cribratge inicien tractament en el termini òptim recomanat, entre 6 i 8 setmanes des que es detecten”.

Nous mamògrafs i nou model de gestió

D’altra banda, el conseller ha exposat en la seua compareixença les mesures que està desenvolupant la Conselleria de Sanitat per a resoldre les deficiències detectades en la gestió de la prevenció de càncer de mama.

Marciano Gómez ha afirmat que la Conselleria està treballant “per a reactivar i adequar el Programa de detecció precoç de càncer de mama amb la finalitat que les dones de la Comunitat Valenciana hi puguen tindre un accés equitatiu”.

Una altra de les importants deficiències confirmades pels servicis d’Inspecció de la Generalitat és l’estat obsolet en el qual es troben alguns mamògrafs, cosa que provoca contínues incidències i avaries que repercutixen en el funcionament del programa. En este sentit, Gómez ha indicat que “la Conselleria destinarà 3 milions d’euros per a adquirir 10 mamògrafs nous, que substituiran els equips obsolets en les unitats de prevenció de càncer de mama”.

A més, s’han iniciat els tràmits perquè les unitats de prevenció de càncer de mama passen a dependre orgànicament i funcionalment dels departaments de salut, de manera que la gestió i l’execució del programa la desenvolupen estos departaments, a través dels servicis de radiodiagnòstic dels hospitals en els quals s’integren, ja que en els últims anys s’ha detectat una discordança orgànica i funcional en el cribratge de càncer de mama, derivada de les discrepàncies entre els departaments de Salut Pública i Assistència Sanitària, dins de la mateixa Conselleria de Sanitat.

Així mateix, “s’introduirà la intel·ligència artificial perquè col·labore en el diagnòstic i ens permeta agilitzar els temps del procés. Està previst que durant l’estiu s’implanten quatre projectes pilot a la Comunitat Valenciana: dos a València, als hospitals Clínic i La Fe; un a Alacant, a l’hospital Doctor Balmis, i un a Castelló, a l’hospital General”, ha destacat Marciano Gómez.

La Conselleria de Sanitat també està treballant per a millorar la interoperabilitat dels sistemes informàtics, de manera que les unitats de prevenció puguen accedir a la informació clínica de les pacients, igual que des d’altres unitats assistencials es puga accedir als resultats registrats per les unitats preventives.

Galeria d'imatges

Talls de veu relacionats

Marciano Gómez, conseller de Sanitat

Marciano Gómez, conseller de Sanitat

Marciano Gómez, conseller de Sanitat

Marciano Gómez, conseller de Sanitat