Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
Ajudes a empreses turístiques

Turisme Comunitat Valenciana publica la convocatòria d’ajudes a empreses turístiques 2024 i la dota amb més de 6 milions d’euros

05/05/2024
  • La convocatòria compta amb dos programes diferents que permetran subvencionar projectes de posicionament i màrqueting de producte turístic i, d’altra banda, els esdeveniments musicals, gastronòmics, esportius i culturals
  • La consellera Nuria Montes anuncia que es realitzarà una sessió informativa “per a explicar estes línies d’ajudes als interessats”

Turisme Comunitat Valenciana destinarà un total de 6.040.000 euros per a ajudes destinades a millorar el posicionament de les empreses del sector turístic de les tres províncies per a l’any 2024.

La convocatòria, que es publicarà prompte en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), compta amb dos programes específics que permetran subvencionar, d’una banda, projectes d’impuls al posicionament de les empreses i el màrqueting turístic, i, d’altra banda, els esdeveniments musicals, esportius, gastronòmics i culturals.

La consellera d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, Nuria Montes, ha explicat que l’objectiu és contribuir a “enfortir l’activitat turística de la Comunitat Valenciana” i ha anunciat que, amb l’objectiu de donar a conéixer estes ajudes, “realitzarem una sessió informativa per a explicar els dos programes d’esta línia d’ajudes als interessats”.

Quatre milions d’euros per a impulsar el posicionament de les empreses

Esta convocatòria d’ajudes a empreses compta amb dos programes diferents. Així, el primer està dirigit a l’impuls de projectes orientats al posicionament i el màrqueting de producte turístic, dotat amb 4.000.000 d’euros.

A estes ajudes només es poden presentar empreses turístiques inscrites en el Registre de Turisme Comunitat Valenciana, tant els establiments d’allotjament turístic com les agències de viatges i les empreses de turisme actiu.

També es poden presentar els establiments de restauració inscrits en el Registre de Turisme CV, d’acord amb el que s’establix en el Decret 36/2023, de 24 de març, del Consell, pel qual es regula la restauració, així com les empreses que estiguen adherides al programa CreaTurisme o que disposen del distintiu Compromís Qualitat Turística en el marc del programa Sicted CV.

Cada sol·licitant podrà presentar un únic projecte relatiu a un o diversos dels àmbits següents: promoció i publicitat, comercialització i posada en el mercat de productes o servicis turístics experiencials, i sostenibilitat i ludificació.  

La intensitat de l’ajuda de cada beneficiari podrà arribar al 70 % sobre el cost, fins a un màxim de 90.000 euros. No es preveuen ajudes per a projectes el cost subvencionable dels quals siga inferior a 6.000 euros, a excepció de les empreses adherides a Sicted, CreaTurisme i l’Exquisit Mediterrani, i en este cas l’import mínim podrà ser de 3.000 euros.

Dos milions per a esdeveniments musicals, esportius, gastronòmics i culturals

El segon dels programes d’esta convocatòria d’ajudes és el d’impuls a esdeveniments musicals, esportius, gastronòmics i culturals d’impacte turístic, dotat amb 2.040.000 euros.

A este programa es poden acollir empreses, associacions, federacions o fundacions organitzadores d’esdeveniments esportius, gastronòmics i culturals que se celebren durant 2024 i evidencien el seu impacte en la promoció turística de la Comunitat Valenciana a través de l’atracció de turisme de manera específica.

També les empreses i associacions organitzadores d’esdeveniments musicals amb evidències específiques d’atracció turística cap a la Comunitat Valenciana en 2024, i que estiguen adherides al programa Mediterranew Musix.

Igual que amb el programa 1, cada sol·licitant podrà presentar una única sol·licitud per a un únic esdeveniment, des d’activitats musicals, campionats, proves i concentracions esportives, a més d’activitats culturals o vinculades a la gastronomia, les festes d’interés turístic o les arts escèniques.

Les ajudes d’este programa aniran destinades exclusivament a finançar la promoció i la difusió de l’esdeveniment subvencionat en els mercats nacionals i internacionals, amb l’objectiu que tinga capacitat d’atracció del turisme.

La subvenció de cada beneficiari podrà aconseguir el 60 % sobre el cost, fins a un màxim de 90.000 euros, i no es preveuen ajudes per a esdeveniments el cost subvencionable dels quals siga inferior a 10.000 euros.

Talls de veu relacionats

Consellera Nuria Montes