Presidència
Presidència de la Generalitat

El Consell ha concedit 902.000 euros en ajudes de primera necessitat a les famílies afectades per l’incendi de Campanar

13/05/2024
  • Presidència de la Generalitat ha concedit 124 ajudes, que oscil·len entre els 6.000 i els 10.000 euros, en virtut dels certificats remesos per l’Ajuntament de València

El Consell ha ratificat l’informe relatiu a la concessió de les ajudes per a les famílies afectades per l’incendi declarat en el barri de Campanar de València el 22 de febrer de 2024.

Per part del president de la Generalitat, s’han dictat un total de 15 resolucions de concessió que han permés atorgar l’ajuda de primera necessitat a 124 famílies, per un import global de 902.000 euros. Les quanties s’han repartit per trams compresos entre els 6.000 i els 10.000 euros.

A conseqüència de l’incendi produït el dia 22 de febrer de 2024 en l’edifici del carrer Poeta Rafael Alberti número 2 de la ciutat de València, el Govern Valencià va aprovar el 26 de febrer el decret 23/2024, pel qual es van establir les bases reguladores i el procediment de concessió directa d’ajudes urgents destinades a les persones afectades pel sinistre.

El decret esmentat regulava dos tipus d’ajudes directes: les ajudes per a l’atenció immediata dels gastos de primera necessitat ocasionats per l’incendi i les ajudes per lloguer de vivenda.

Per a les ajudes de primera necessitat, les persones beneficiàries havien de reunir la condició de residents amb caràcter habitual i permanent en vivenda sinistrada, per qualsevol títol jurídic vàlidament admés en dret, en el moment de produir-se l’incendi.

L’import de les ajudes es va regular en l’article 8 del decret en els termes següents: un import mínim de 6.000 euros per habitatge, que s’incrementa fins a un màxim de 10.000 euros, a raó de 1.000 euros addicionals per cada una de les persones que, a més de la titular, convisquera en la vivenda sinistrada.

A este efecte, el decret va establir un procediment d’ofici, per la qual cosa, en col·laboració amb l’Ajuntament de València, s’ha obtingut la informació necessària per a la concessió de les ajudes de primera necessitat.

El procés de concessió de les ajudes de primera necessitat va començar a materialitzar-se el dia 28 de febrer i va finalitzar el passat 15 d’abril.

Distribució de les ajudes

En el tram d’ajudes de 6.000 euros, s’han concedit les mateixes a 30 famílies, amb un import total de 180.000 euros. Pel que respecta a les ajudes de 7.000 euros, 49 han sigut les famílies beneficiàries, la qual cosa suma un total de 343.000 euros.

28 famílies han sigut beneficiades per les ajudes de 8.000 euros, la qual cosa suposa un import total de 224.000 euros, mentres que les ajudes de 9.000 euros han sigut concedides a quinze famílies, la qual cosa ha suposat una quantitat de 135.000 euros en total.

Finalment, han sigut dos les famílies beneficiàries de la quantia màxima, de 10.000 euros.

Així mateix, s’ha estimat pertinent la publicació de l’anunci de les ajudes atesa la impossibilitat de notificar en el seu domicili les persones beneficiàries afectades.