Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge
Foment de la diversitat

Igualtat convoca ajudes per 1,7 milions d’euros per a programes que fomenten la diversitat

15/05/2024
  • Les ajudes van dirigides al col·lectiu LGTBI, al poble gitano, a les persones migrants, a la igualtat de tracte i a les víctimes de delictes d’odi
  • El DOGV publica la convocatòria d'estes subvencions a les quals podran optar entitats de caràcter social sense ànim de lucre

La Vicepresidència Segona i Conselleria de Servicis Socials, Igualtat i Vivenda ha convocat subvencions destinades al desenvolupament de programes que fomenten la diversitat per a l’exercici 2024.

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicat en la seua edició d’este dimecres estes ajudes en matèria de diversitat i a les quals podran optar entitats de caràcter social que desenvolupen projectes en esta àrea.

Segons preveu la convocatòria del DOGV, s’establixen quatre línies de subvencions amb un import global que ascendix a 1.782.000 euros.

En primer lloc, es preveu una línia de 352.000 euros en ajudes per al foment de la inclusió de les persones migrants. La finalitat és subvencionar els projectes i actuacions dirigits a aconseguir la igualtat i la inclusió de les persones migrants, especialment en aquells àmbits que es consideren prioritaris en l’Estratègia valenciana de migracions 2021-2026.

Com a segona línia d’ajudes, la convocatòria establix 660.000 euros per a projectes i actuacions dirigides a aconseguir la igualtat i inclusió del poble gitano.

Amb una partida de 330.000 euros, es finançaran també programes destinats a aconseguir la igualtat de les persones LGTBI en totes les àrees, especialment en les que es consideren prioritàries en l’Estratègia valenciana per a la igualtat LGTBI 2022-2027.

La quarta i última línia es referix als programes de lluita contra la discriminació i delictes d’odi per un import de 440.000 euros i la finalitat dels quals és donar suport als projectes i actuacions encaminats a la igualtat de tracte i no discriminació, així com a la lluita contra els delictes d’odi i l’atenció a les víctimes.

En esta convocatòria, com a novetat més significativa, s’ha limitat la possibilitat que les entitats puguen presentar diversos projectes en una mateixa línia de subvenció. L’objectiu és fomentar la participació d’un major nombre d’entitats en la convocatòria i permetre que les de menys envergadura tinguen l’oportunitat de rebre suport per als seus programes i no es queden fora d’esta convocatòria, com ha ocorregut en anys anteriors.