Agricultura, Ramaderia i Pesca
Procediments administratius

La Conselleria d’Agricultura introduïx el segell electrònic en la plataforma d’Oficina Virtual Veterinària per a agilitzar els certificats de qualificació sanitària

15/05/2024
  • Esta aplicació web té per objecte millorar la rapidesa i facilitar la tramitació de les tasques administratives de les explotacions agràries

La Conselleria d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, a través de la Direcció General de Producció Agrícola i Ramadera, introduïx la utilització del segell electrònic en la plataforma d’Oficina Virtual Veterinària (OVV), a fi d’agilitzar els certificats de qualificació sanitària que siguen expedits per este organisme virtual.

Mitjançant la resolució del 15 de desembre de 2023, la Conselleria d’Agricultura va posar en marxa el segell electrònic d’actuació administrativa automatitzada, com a sistema de firma electrònica per a garantir l’autenticitat i la integritat dels documents en les actuacions administratives.

L’OVV és una aplicació web que té per objecte millorar la rapidesa i facilitar la tramitació de les tasques administratives de les explotacions agràries i dels veterinaris.

La càrrega i els tràmits administratius als quals han de fer front els titulars d’explotacions agràries, així com el personal veterinari, ha augmentat molt durant els últims anys amb la finalitat de procurar i garantir la higiene i traçabilitat de les produccions ramaderes.

Este nou escenari ha portat amb si un canvi en la gestió de les explotacions, per eixa raó l’Oficina Virtual Veterinària pretén estalviar temps, evitar desplaçaments, proporcionar comoditat i facilitar en tots els possibles la relació electrònica entre les persones administrades i l’Administració.

Amb la incorporació del segell electrònic en la plataforma OVV s’introduïx una ferramenta més per a millorar la gestió diària del treball, que, sumada a les ja existents, contribuïx a augmentar la competitivitat i rendibilitat del sector ramader de la Comunitat Valenciana.