Conselleria de Cultura, Educació, Universitats i Ocupació

El Consell aprova el currículum del cicle formatiu d’FP de grau mitjà en Comercialització de Productes Alimentaris

20/05/2024
  • La normativa s’ajusta a les necessitats socioproductives, laborals i educatives de la Comunitat Valenciana

El Consell ha aprovat el decret pel qual s’establix el currículum del cicle formatiu d’FP de grau mitjà per al títol de tècnic/tècnica en Comercialització de Productes Alimentaris.

En la definició d’este currículum s’han tingut en compte les característiques educatives, socioproductives i laborals valencianes, amb la finalitat de donar resposta a les necessitats generals de qualificació dels recursos humans per a incorporar-les a l’estructura productiva.

El currículum d’este cicle formatiu, d’un total de 2.000 hores de duració, s’organitza en dos cursos acadèmics.

El decret aprovat establix els continguts i la càrrega lectiva completa dels mòduls professionals, i inclou el mòdul professional de formació en centres de treball, que es farà, generalment, en el tercer trimestre del segon curs del cicle formatiu.