Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca
Granges cunícoles

Agricultura destina 246.000 euros en ajudes a explotacions de cria de conills a la Comunitat Valenciana per al manteniment de la seua activitat

22/05/2024
  • La subvenció té per objecte el manteniment d’una activitat bàsica en zones rurals de la Comunitat Valenciana, segons publica el DOGV

La Conselleria d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, a través de la Direcció General de Producció Agrícola i Ramadera, destina durant l’any 2024, un total de 246.000 euros a explotacions de cria de conills de la Comunitat Valenciana. Esta convocatòria d’ajudes ha sigut publicada este dimecres en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Estes ajudes tenen per objecte evitar la desaparició d’una activitat econòmica bàsica, que contribuïx al fet que les zones rurals de la Comunitat Valenciana continuen vives i els consumidors puguen continuar disposant d’aliments de qualitat, produïts en esta terra amb les majors garanties de qualitat i seguretat.

És important recordar que els objectius de la Política Agrària Comunitària perseguixen crear un marc sostenible per al desenvolupament de les zones rurals, especialment les zones desfavorides i de muntanya, per a garantir la conservació de l’entorn mediambiental, creant i fomentant fonts alternatives d’ingressos als nostres agricultors.

En este sentit, els beneficiaris d’estes ajudes poden ser persones físiques o jurídiques, incloent-hi societats cooperatives i societats agràries de transformació (SAT), així com comunitats de béns, que siguen titulars d’una explotació cunícola situada a la Comunitat Valenciana, i la finalitat de la qual siga la d’aconseguir el manteniment de la seua activitat.

Per explotació cunícola s’entén qualsevol instal·lació o construcció utilitzada per a la cria i tinença d’animals de la família Leporidae en explotació intensiva.

Esta subvenció s’acull al règim de minimis i la seua concessió es realitza en règim de concurrència competitiva d’acord amb els principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació, eficàcia i eficiència.