Sanitat
Farmàcia

Sanitat concedix ajudes a 68 farmàcies situades en zones rurals de la Comunitat Valenciana

25/05/2024
  • Quasi la mitat de les oficines de farmàcia que accedixen a les ajudes, el 48,5 %, estan situades en zones de la província de Castelló
  • Durant l’any passat, s’hi van destinar 378.174 euros, la qual cosa suposa un increment de l’11 % respecte a l’any 2022
  • L’ajuda, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, consistix a aplicar l’índex corrector per a compensar el marge de dispensació de medicaments a causa del baix volum de població

La Conselleria de Sanitat concedirà durant este any ajudes a 68 oficines de farmàcia que estan situades en zones rurals de la Comunitat Valenciana, per a garantir una adequada prestació farmacèutica a tota la ciutadania.

Del total, quasi la mitat de les oficines de farmàcia que han accedit a esta subvenció, el 48,5 %, estan situades en zones rurals de la província de Castelló. Així mateix, 17 es troben a la província d’Alacant i 18 són farmàcies rurals de València.

L’ajuda, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), consistix a aplicar l’índex corrector perquè puguen rebre una compensació econòmica en minorar el percentatge de participació en els marges corresponents a la dispensació de medicaments, amb la finalitat de garantir-ne la continuïtat.

En este sentit, durant l’any passat, la Conselleria de Sanitat va destinar 378.174 euros per a aplicar l’índex corrector a farmàcies rurals, la qual cosa suposa un increment de l’11 % respecte a 2022, any en què es van concedir 340.750 euros.

El principal objectiu és garantir l’accessibilitat de tots els usuaris del sistema de salut a la prestació farmacèutica en qualsevol punt de la Comunitat Valenciana, i donar solució a aquelles situacions de municipis amb poca població en els quals el principal establiment sanitari és una farmàcia, ja que el consultori o centre sanitari es troba en localitats confrontants per planificació sanitària.

Per a l’accés a estes ajudes hi ha una sèrie de requisits que han de complir les oficines de farmàcia. En concret, a través del Decret 977/2022, se n’han modificat dos, de manera que aquelles farmàcies que vulguen optar a estes ajudes han de prestar els seus servicis a nuclis de població pertanyents a municipis que disposen com a màxim de 1.500 habitants censats o perquè l’autoritat competent ho considere oportú per necessitat de donar una cobertura adequada a la prestació farmacèutica.

D’altra banda, s’ha modificat el requisit relacionat amb les vendes anuals totals, que no han de superar els 235.000 euros anuals, en termes de preu de venda al públic incrementat amb l’Impost sobre el Valor Afegit, durant l’exercici econòmic anterior.

De la mateixa manera, no poden haver sigut sancionades econòmicament, han de participar en programes d’atenció farmacèutica i han d’haver estat en actiu durant els dotze mesos de l’any anterior, excepte el període de vacacions.

Mesures de protecció de la farmàcia rural

La Conselleria de Sanitat compta amb diverses mesures orientades a la protecció de les farmàcies rurals, ja que constituïxen un eix fonamental en el sistema sanitari de zones despoblades. De fet, el farmacèutic comunitari és una peça clau que col·labora en la millora del sistema sanitari, facilita la igualtat i equitat en l’accés als medicaments i presta especial atenció als col·lectius més vulnerables en les zones rurals.

Per això, en aquelles zones de menys de 250 habitants, en les quals no es pot autoritzar l’obertura d’una oficina de farmàcia pel nombre de població, Sanitat permet la instal·lació de farmacioles de farmàcia perquè la prestació farmacèutica estiga assegurada.

Quant a flexibilitat horària i conciliació, la normativa permet que en aquells municipis amb poca població els farmacèutics puguen reduir la seua jornada laboral de 40 a 20 hores setmanals, realitzar guàrdies localitzades o girar les guàrdies entre diversos municipis. Un dels avantatges d’esta mesura és que el farmacèutic pot adaptar l’horari de la farmàcia a les hores en les quals roman obert el centre sanitari del municipi per a facilitar la dispensació de medicaments als pacients.

D’altra banda, en municipis de menys de 1.500 habitants el local pot ser de 50 metres quadrats en lloc de ser-ho de 80, i pot prescindir de laboratori de formulació magistral.