Presidència

El Consell aprova un conveni amb la Fundació Esade per a la realització de pràctica acadèmiques externes curriculars i extracurriculars

05/06/2024
  • L’objectiu és que l’alumnat universitari adquirisca competències preparatòries per a l’exercici de l’activitat professional

El Consell ha autoritzat un conveni de col·laboració entre Presidència de la Generalitat i la Fundació Esade per a la realització de pràctiques acadèmiques externes curriculars i extracurriculars de l’alumnat d’esta institució acadèmica en matèria d’assessorament en dret i defensa i representació en juí.

La Generalitat considera que la formació és la primera política activa d’ocupació i, per això, dona suport a les accions que puguen tant generar com millorar la creació de llocs de treball en este àmbit.

Així mateix, estima necessària l’atracció de talent a través de ferramentes com la realització de pràctiques de l’alumnat d’universitats en empreses, entitats i institucions.

En este sentit, creu d’utilitat l’establiment d’un marc permanent de concertació que permeta la integració temporal en la seua activitat d’estudiants que es troben cursant programes de grau, màster i doctorat o activitats de postgrau o formació continuada i especialització impartides per Esade.

D’esta manera, es pretén que l’alumnat aplique i complete els coneixements adquirits en la seua formació acadèmica, i també que adquirisca competències que el preparen per a l’exercici d’activitats professionals.

Les pràctiques acadèmiques externes es duran a terme en els diferents departaments de la Generalitat, i la determinació del nombre d’estudiants, així com els programes d’activitats, la duració i els períodes de realització s’acordaran entre les parts, de manera que s’ajuste el perfil d’estos programes a les matèries de contingut jurídic, assessorament en dret, i representació i defensa en juí.

Així mateix, el departament del Consell en el qual es facen les pràctiques designarà una persona tutora responsable amb experiència professional i amb els coneixements necessaris per a realitzar estes funcions.

La subscripció d’este conveni no implica cap obligació econòmica per a la Generalitat, i en tot cas, les seues obligacions han de ser ateses pels seus propis mitjans personals i materials, per la qual cosa no té incidència pressupostària ni suposa cap increment de gasto.