Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

El Consell aprova un conveni de col·laboració amb el CSIC per a la realització de pràctiques de l’alumnat de Formació Professional

10/06/2024
  • Es tracta de la primera vegada que les dos institucions firmen un conveni d’estes característiques, que permetrà fer estes pràctiques en instituts d’investigació, centres i unitats del CSIC

El Consell ha aprovat un conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació i l’agència estatal Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) per a la realització de pràctiques de Formació Professional.

Es tracta de la primera vegada que estes dos institucions firmen un acord de col·laboració d’estes característiques, que possibilitarà que l’alumnat d’FP puga fer estes pràctiques en els diferents instituts d’investigació, centres i unitats del CSIC.

En concret, estes pràctiques comprenen els períodes de formació en empreses o organismes requerits en l’àmbit de la Formació Professional, tant en el seu règim d’oferta general com en la modalitat d’FP Dual.

Les dos institucions consideren d’interés recíproc col·laborar en la formació integral de l’alumnat d’FP de la Comunitat Valenciana.

La selecció d’estudiants, que han de tindre complits els 16 anys en el moment d’iniciar el període de formació, correspondrà als centres d’FP per mitjà del corresponent procediment intern.

El CSIC s’estructura en instituts d’investigació, centres nacionals, unitats i òrgans de direcció i suport a la investigació, d’àmbit multidisciplinari i amb capacitat per a exercir com a centres de treball en els quals puguen desenvolupar-se les activitats de formació tutoritzada en el marc de les ofertes d’FP.