Presidència

El Consell col·labora amb l’FVMP per a facilitar a les entitats locals el seu accés als fons europeus

10/06/2024
  • La Generalitat destina 175.000 euros a accions de formació i assessorament sobre finançament europeu als ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana

El Consell ha aprovat el conveni de col·laboració amb la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP) per a assessorar i formar les entitats locals en matèria de finançament europeu i incrementar així les seues possibilitats d’accés als diferents fons.

Per a dur-ho a terme, la Generalitat destina 175.000 euros al desenvolupament d’un programa específic centrat en l’assistència tècnica a ajuntaments i mancomunitats, el desenvolupament de ferramentes informatives i la promoció de jornades i activitats sobre temes de finançament europeu.

El Govern Valencià vol impulsar d’esta manera la finestra d’oportunitats que oferix a les entitats locals l’accés a recursos procedents de la Unió Europea per al període 2021-2027.

Activitats

En concret, i en el marc del conveni, es finançarà el manteniment de la base de dades relativa a l’àrea de fons europeus, així com la gestió del correu electrònic eurofvmp@fvmp.org com a canal de comunicació a través del qual les entitats locals poden fer consultes i rebre informació relativa a finançament europeu.

També es preveu el manteniment de la pàgina web pontaeropa.fvmp.es, així com la creació de contingut per a esta i per a les xarxes socials.

Així mateix, es farà formació a distància dirigida a personal tècnic i directiu i es finançarà l’assistència a esdeveniments, congressos o reunions sobre fons europeus d’interés per a les entitats locals, així com per a la seua organització.

A més, es duran a terme trobades amb ajuntaments, mancomunitats, organismes o institucions, nacionals o europees, que exercisquen tasques relatives a fons europeus, per a compartir experiències comunes que ajuden en la seua labor.

La Generalitat i l’FVMP compartixen objectius i interessos comuns, concretament en la promoció i foment de l’activitat local i en la defensa de l’autonomia municipal i la suficiència financera.