Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

El Consell aprova la declaració del projecte territorial estratègic d’Edwards Lifesciences

10/06/2024
  • La iniciativa complix amb els condicionants d’activitat industrial d’elevat component tecnològic i innovador

El Consell ha aprovat la declaració de projecte territorial estratègic (PTE) per a la iniciativa presentada per la multinacional nord-americana Edwards Lifesciences Technology basada en la producció de material mèdic en el terme municipal de Moncada.

Edwards Lifesciences és el líder mundial en la fabricació de vàlvules cardíaques i sistemes de monitoratge hemodinàmic. Té presència en 32 països i, a Espanya, ja compta amb una seu en el Parc Tecnològic de Paterna.

La iniciativa d’Edwards Lifesciences complix amb els condicionants d’activitat industrial d’elevat component tecnològic i innovador per a ser declarada PTE per part de la Generalitat en els termes que establix la disposició addicional novena del text refós de la Llei d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge (TRLOTUP).