Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge
Igualtat i inserció laboral de les dones

La Vicepresidència Segona destina prop de 600.000 euros per a programes que fomenten la igualtat i la inserció laboral de les dones

11/06/2024
  • Les subvencions estan destinades a entitats locals d’àmbit inferior a la província
  • Les ajudes financen programes formatius per a la inserció laboral de les dones, prioritàriament beneficiàries de la renda valenciana d’inclusió

La Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge ha convocat ajudes per un import de 596.495 euros per al desenvolupament de programes que fomenten la igualtat entre dones i hòmens i la inserció laboral de les dones per a l’exercici 2024.

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicat en la seua edició d’este dimarts la convocatòria d’estes subvencions, a les quals poden optar les entitats locals d’àmbit inferior a la província i que gestionen projectes d’estes característiques.

A través d’estes ajudes, se subvencionaran programes que fomenten la igualtat entre dones i hòmens a través d’activitats dirigides a l’execució de les mesures, l’avaluació o la millora del pla d’igualtat municipal; les activitats que promoguen la igualtat entre dones i hòmens, i les que estiguen dirigides a millorar la visibilització i participació de les dones.

Així mateix, es finançaran programes formatius o de millora per a la inserció laboral de les dones, prioritàriament dones beneficiàries de la renda valenciana d’inclusió, i programes encaminats a posar fi a la precarietat laboral en el treball.

Entre els criteris de valoració de les sol·licituds es tindrà en compte la població dels municipis que opten a les ajudes, i es valoraran més aquells municipis amb menys habitants.

Quant al projecte presentat, se’n valorarà la qualitat, els objectius generals, la concreció de resultats, l’avaluació de l’impacte de gènere, els recursos humans i l’originalitat del projecte.

El termini de presentació de les sol·licituds serà de 15 dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació d’esta convocatòria en el DOGV i es realitzarà de manera telemàtica.