Justícia i Interior

Justícia convoca ajudes destinades a compensar les actuacions dels mediadors en els procediments de mediació intrajudicial

11/06/2024
  • La quantia destinada a sufragar les actuacions subvencionables ascendix a 14.745 euros
  • Per a obtindre estes subvencions, els mediadors han d’haver sigut designats pel Centre de Mediació de la Comunitat Valenciana

 

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicat la convocatòria d’ajudes per a l’exercici 2024 destinades a compensar les actuacions dels mediadors en les sessions informatives i en els procediments de mediació intrajudicial realitzades en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

La quantia destinada a sufragar les actuacions subvencionables ascendix a 14.745 euros. Les subvencions s’abonaran als mediadors que hagen realitzat sessions en procediments de mediació intrajudicial o sessions informatives sense posterior celebració d’un procediment de mediació intrajudicial, respecte de la part o parts que tinguen reconegut el dret a la mediació gratuïta.

Per a obtindre la condició de beneficiaris d’estes subvencions els mediadors han d’haver sigut designats pel Centre de Mediació de la Comunitat Valenciana dels sistemes de torns existents en les audiències provincials de la Comunitat Valenciana.

El Centre de Mediació de la Comunitat Valenciana és l’òrgan competent per a la verificació i certificació de les actuacions de mediació gratuïta intrajudicial i dels criteris objectius per a l’atorgament de la quantia de la subvenció.

Presentació de les sol·licituds de subvenció

El termini de presentació de sol·licituds serà d’un mes a comptar de l’endemà de la finalització del procediment de mediació intrajudicial. Així mateix, des de l’endemà de la publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, en els casos en els quals els procediments de mediació intrajudicial hagueren finalitzat en el període comprés entre els dies 1 de gener de 2024 i el de la publicació de la present resolució, els dos inclusivament.

Les sol·licituds de subvenció es presentaran telemàticament a través del següent tràmit electrònic de la Conselleria de Justícia i Interior.