Justícia i Interior

Justícia impartix més de 450 accions formatives individualitzades en les oficines judicials i fiscals de la Comunitat Valenciana en els primers cinc mesos de 2024

13/06/2024
  • Les tutories permeten millorar l’acompliment dels funcionaris que comencen a prestar els seus servicis en destinacions on no tinguen experiència prèvia
  • La Conselleria està compromesa amb la constant formació del seu personal perquè adquirisca els coneixements necessaris per al correcte acompliment de les funcions

 

La Conselleria de Justícia i Interior ha augmentat el nombre de tutories impartides en les oficines judicials i fiscals de la Comunitat Valenciana fins al mes de maig de 2024. En concret, s’han dut a terme 99 tutories en el cos d’Auxili Judicial, 275 en el de Tramitació, 85 en el de Gestió i dos en el de Metges Forenses.

En esta línia, les peticions de formació individualitzada (tutories) del personal de l’Administració de Justícia han augmentat després de les mesures adoptades per la Conselleria de Justícia i Interior, a través de la Direcció General de Justícia, per a incentivar i millorar la formació rebuda pels funcionaris judicials.

La formació individualitzada és una acció formativa de caràcter eminentment pràctic dirigida al personal funcionari dels cossos de Gestió Processal i Administrativa, Tramitació Processal i Administrativa i Auxili Judicial destinats a la Comunitat Valenciana, així com als Metges Forenses. És impartida per personal funcionari que pertany al mateix cos que el funcionari destinatari de la formació o, en el cas que no siga possible, del cos superior.

La Conselleria de Justícia i Interior ha pres mesures destinades a fomentar la impartició de tutories, les quals permeten millorar l’acompliment dels funcionaris que comencen a prestar els seus servicis en destinacions on no tinguen experiència prèvia, redundant així en una millora del servici públic de justícia que rep el ciutadà.

En 2024 s’han incrementat les quantitats econòmiques que reben les persones formadores que impartixen les tutories. D’esta manera, per al cos d’Auxili Judicial el pla formatiu augmenta la quantia econòmica un 40 % respecte a les quanties que hi havia anteriorment.

Tot això és fruit del compromís de la Conselleria de Justícia i Interior amb la constant formació del seu personal, la qual cosa permet adquirir els coneixements pràctics específics necessaris per a l’acompliment correcte de les funcions encomanades i facilitar l’adaptació al nou lloc de treball.