Conselleria de Cultura, Educació, Universitats i Ocupació

Educació incrementa un 7,7% les ajudes per als nous projectes d’innovació i inclusió educativa per als dos pròxims cursos escolars

15/06/2024
  • Es destinaran quasi 3 milions d’euros per a esta convocatòria biennal i es dona més autonomia als centres per a invertir la quantitat assignada
  • En esta convocatòria de PIIE es dona més importància al concepte d’inclusió que en curs anteriors

 

La Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació ha convocat els nous projectes d’innovació i inclusió educativa (PIIE) per als cursos escolars 2024-2025 i 2025-2026. L’import total és de 2.800.000 euros, la qual cosa suposa un increment de 7,69 % respecte a l’anterior convocatòria.

L’objectiu d’estes ajudes publicades este dilluns en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) és que els centres educatius donen resposta al context educatiu actual amb projectes transformadors del procés d’ensenyament-aprenentatge i aprofundisquen en la importància de la inclusió en tots els aspectes del disseny del projecte.

Després d’una revisió exhaustiva de les anteriors normatives, en l’actual convocatòria es dona més importància al concepte d’inclusió. D’esta manera, la inclusió es regula com a obligatòria a l’hora de dissenyar els projectes, i els centres educatius hauran d’explicar les mesures concretes d’inclusió que permeten el desenvolupament del projecte i la seua realització per part de tot l’alumnat.

En esta convocatòria d’ajudes es dona més autonomia als centres per a invertir la quantitat assignada. Així, s’elimina el límit que anteriorment hi havia de poder invertir solament un 50% de l’assignació en material inventariable. Cada centre podrà pressupostar el que considere en funció de les seues necessitats i respectant les instruccions de la convocatòria.

A més, es té en compte la realitat especial que tenen les unitats educatives terapèutiques, per això es permet als centres que acullen estes unitats presentar dos projectes diferenciats. Així mateix, es regula la certificació de la participació en els projectes d’innovació del personal d’atenció educativa al qual abans no se li podia reconéixer la seua participació.

Línies temàtiques

La resolució dels PIIE planteja per primera vegada un conjunt de línies temàtiques que guiaran en la transformació innovadora dels centres educatius, així com en la millora de la inclusió, fomentant la participació de la comunitat educativa i altres agents socioeducatius externs.

Les línies temàtiques que es proposen són: convivència i benestar emocional, sostenibilitat i educació ambiental, alimentació, esport i vida saludable, tecnologia i digitalització en àmbits sociolingüístics, tecnologia i digitalització en àmbits cientificotècnics, creació i expressió artística, així com qualsevol altra que el centre educatiu considere oportuna a partir de l’anàlisi de la seua realitat.