Conselleria de Cultura, Educació, Universitats i Ocupació

Educació licita les obres per a la reposició de l’IES Pere Maria Orts i Bosch de Benidorm

14/06/2024
  • El pressupost de l’obra supera els 14 milions d’euros
  • El centre disposarà de 20 aules d’ESO, 8 aules de Batxillerat, 2 aules addicionals d’ESO i 8 cicles formatius
  • S’eliminaran les aules prefabricades i el centre es complementarà amb àmplies zones d’arbratge, zones pavimentades i elements d’urbanització

La Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació ha licitat les obres de l’IES Pere Maria Orts i Bosch de Benidorm. La parcel·la objecte del projecte té una superfície de 15.220 metres quadrats, amb una geometria trapezoidal i un desnivell d’aproximadament 3,70 metres.

El centre disposarà de 20 aules d’Educació Secundària Obligatòria, 8 aules de Batxillerat, 2 aules addicionals d’Educació Secundària i 8 cicles formatius, així com una cafeteria i una vivenda per al conserge.

El pressupost de l’obra, segons el pressupost estimat del projecte d’execució aprovat, és de 14.336.547,83 euros, amb l’IVA inclòs. El termini d’execució previst per a les obres és de 18 mesos, per la qual cosa la comunitat educativa de l’IES Pere Maria Orts i Bosch ja podrà gaudir d’estes noves instal·lacions al llarg del curs acadèmic 25-26.

En 2009-2010 es van realitzar en este centre les obres de construcció d’un nou aulari i gimnàs. En una segona fase s’havia d’haver procedit a la rehabilitació dels edificis originals, però el fet que hi aparegueren patologies greus va fer que se n’aconsellara la demolició.

D’esta manera, l’actuació prevista consistix en la demolició i la nova construcció de les antigues edificacions, que van ser construïdes en els anys setanta. S’alçarà en este mateix lloc un nou edifici situat en paral·lel als edificis construïts en 2009-2010, que també seran objecte de millora i actualització.

El projecte d’execució ha sigut redactat per COR Asociados Arquitectos i va ser aprovat el 26 de setembre de 2023. La llicència d’obres va ser concedida per l’Ajuntament de Benidorm en data 15 de gener de 2024, i en l’actualitat el projecte es troba en procés de licitació del contracte d’obres.

En total, la superfície construïda serà d’11.029 metres quadrats i la superfície dels espais lliures a la disposició de l’alumnat, de 9.063 metres quadrats, en la qual s’inclouen zones de joc d’Educació Secundària, enjardinament, pistes poliesportives, porxos i un hort. El nou edifici estarà compost de 3 plantes sobre rasant (PB+2), on s’allotjaran espais docents, servicis generals, servicis higiènics, espais administratius del mateix centre i altres que preveuen usos complementaris.

Característiques

El centre estarà format per tres volums: dos grans cossos d’edificació en paral·lel connectats per passarel·les i el gimnàs preexistent. Amb això, s’eliminaran les aules prefabricades que actualment ocupen part de les pistes esportives. Així mateix, el centre es complementarà amb àmplies zones d’arbratge, zones pavimentades i altres elements d’urbanització com ara bancs i fonts.

Els sistemes constructius que s’han usat garantixen el compliment dels estàndards energètics més moderns definits per la normativa vigent. Quant a les instal·lacions, s’ha projectat un sistema de climatització per aire condicionat mitjançant unitats de tractament d’aire (UTA) per a totes les estances, amb capacitat fred-calor i ventilació, per a garantir una correcta renovació de l’aire. Igualment, s’ha projectat un sistema per mitjà d’equips d’aerotèrmia per al subministrament d’aigua calenta sanitària en el gimnàs i la cafeteria, així com la instal·lació de plaques fotovoltaiques que permeten dotar el centre d’energia renovable.