Justícia i Interior

Justícia realitza el pagament de 10 milions d’euros corresponents al segon bimestre de 2024 del Torn d’Ofici

28/06/2024
  • Este import finança les actuacions del Consell Valencià de Col·legis de l’Advocacia i el Consell Valencià de Procuradors

La Conselleria de Justícia i Interior ha realitzat la transferència del pagament del segon bimestre de 2024 de les actuacions dutes a terme pel Consell Valencià de Col·legis de l’Advocacia i el Consell Valencià de Col·legis de Procuradors per un import exacte de 9.992.660,55 euros.

Els honoraris pels treballs en el Torn d’Ofici s’abonen, segons la normativa, cada dos mesos, segons els col·legis de l’Advocacia i de la Procura certifiquen els servicis prestats a la Generalitat. D’esta manera, l’actual pagament dels servicis correspon als mesos de març i abril de 2024.

 En concret, les actuacions pagades pel Torn d’Ofici al Consell Valencià de Col·legis de l’Advocacia ascendixen a 8.564.591,38 euros i l’import destinat al Consell Valencià de Procuradors és d’1.261.110,87 euros.

Un total de 164.230,88 euros estan destinats a abonar les actuacions realitzades en els servicis de Justícia de Proximitat i, d’altra banda, les inversions realitzades per la Procura i l’Advocacia ascendixen a 562,29 i 2.165,13 euros, respectivament.

La justícia gratuïta és un servici públic necessari perquè les persones en una situació especialment vulnerable puguen accedir a la justícia en condicions d’igualtat per a defendre els seus drets i interessos legítims.