Sanitat

El Consell aprova el contracte per al subministrament de medicaments hipolipemiants, indicats per a previndre accidents cardiovasculars

28/06/2024
  • Es tracta de medicaments que contenen els principis actius evolocumab, alirocumab i inclisiran
  • El valor estimat ascendix a 74,9 milions d’euros

El Consell ha aprovat el contracte per a l’adquisició i el subministrament de medicaments hipolipemiants, que contenen els principis actius evolocumab, alirocumab i inclisiran, la funció principal dels quals és reduir i previndre els accidents cardiovasculars.

L’objecte del contracte és subministrar de manera centralitzada estos medicaments als diversos centres sanitaris dependents de la Conselleria de Sanitat.

Així mateix, s’establix un marc jurídic per al subministrament dels productes en tres lots, amb fixació de preus i condicions generals.

La duració del contracte és d’un any, amb possibilitat de pròrroga per períodes màxims de dotze mesos fins a tres anys addicionals, per la qual cosa el seu valor estimat ascendix a 74,9 milions d’euros.