Hisenda, Economia i Administració Pública
Ple del Consell

El Consell aprova beneficis fiscals per a facilitar a les famílies afectades per l’incendi de Campanar la compra d’una nova vivenda

28/06/2024
El Consell aprova beneficis fiscals per a facilitar a les famílies afectades per l’incendi de Campanar la compra d’una nova vivenda
  • El Ple acorda una pròrroga per sis mesos dels descomptes en abonaments de transport i títols multiviatge i de la gratuïtat per a jóvens menors de 31 anys
  • El Compte General de la Generalitat de 2023 revela una millora del resultat economicopatrimonial del 22,80 % per la millora en l’execució dels ingressos

El Consell ha aprovat este divendres un decret llei que preveu mesures tributàries per a compensar les famílies afectades per l’incendi produït el 22 de gener passat al barri de Campanar de València, tal com ha avançat la portaveu i titular d’Hisenda, Ruth Merino.

La portaveu ha explicat que estes mesures fiscals permetran, d’una banda, facilitar l’adquisició d’una nova vivenda per part d’aquelles persones propietàries i inquilines els domicilis de les quals hagen resultat inutilitzables a conseqüència del sinistre i, d’altra banda, eximir-les del pagament de les quotes del cànon de sanejament que van quedar pendents de facturació.

Ruth Merino ha comparegut en roda de premsa després de la reunió del Govern Valencià, celebrada a Castelló de la Plana, acompanyada de les conselleres de Medi Ambient, Aigua Infraestructures i Territori, Salomé Pradas, i d’Innovació, Indústria Comerç i Turisme, Nuria Montes.

El decret llei per a compensar les famílies de l’incendi de Campanar establix, en concret, una bonificació temporal, durant els anys 2024 i 2025, del total de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats generat per l’adquisició d’un nou immoble destinat a ús residencial per part dels propietaris i propietàries que hagen patit la pèrdua de l’ús d’un immoble destinat a tal fi, hi residiren o no, i dels arrendataris i arrendatàries la vivenda habitual dels quals haja resultat afectada.

Això suposa que, en el cas que l’adquisició estiga subjecta a la modalitat de transmissions patrimonials oneroses de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, no s’aplicaran els tipus situats entre el 3 i l’11 % previstos en la llei per la qual es regula el tram autonòmic de l’IRPF. En el cas que l’adquisició efectuada fora una vivenda d’obra nova, no seran exigibles els tipus de l’1 o del 0,1 % establits en la llei esmentada.

No obstant això, seran exceptuades de l’aplicació del benefici les persones físiques, jurídiques i les entitats sense personalitat jurídica que siguen titulars d’un nombre d’immobles urbans d’ús residencial o d’una superfície construïda que els faça ser qualificats de grans tenidors segons la definició que dona la Llei 12/2023, de dret a la vivenda.

A més, es bonifica el total de les quotes del cànon de sanejament que quedaren pendents de facturació a les persones abonades afectades pel sinistre. Este benefici no només afecta les quotes corresponents al bimestre anterior a l’incendi, sinó també a les quotes fraccionades pendents de pagament en virtut del que es preveu en el Decret llei 11/2023, del Consell, per a minimització de l’impacte sobre les famílies i les empreses del pagament del cànon de sanejament.

Pròrroga de les reduccions en transport

D’altra banda, el Consell ha aprovat també el decret llei pel qual es prorroguen durant sis mesos les reduccions en les tarifes d’abonaments i títols multiviatge i la gratuïtat del transport per a jóvens menors de 31 anys, segons ha informat la consellera de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori, Salomé Pradas. En concret, este decret llei afecta Tram d’Alacant, Tram de Castelló, Metrovalencia, Metrobús i autobusos interurbans de la Generalitat.

En este sentit, la reducció temporal del 50 % del preu dels abonaments de transport i títols multiviatge, exclòs el bitllet d’anada i tornada, en els servicis de transport terrestre competència de la Generalitat tindrà vigència fins al 31 de gener de 2025.  Per la seua banda, la gratuïtat temporal per a jóvens menors de 31 anys en els mitjans de transport esmentats serà vàlida fins al 31 de desembre.

Compte General

Així mateix, la consellera d’Hisenda ha informat en la roda de premsa sobre el Compte General de l’Administració de la Generalitat corresponent a l’exercici 2023, elevat al Consell abans de la seua remissió a la Sindicatura de Comptes, que, segons ha destacat, mostra una millora en el resultat economicopatrimonial del 22,80 %, ja que passa d’un resultat de -3.206,68 milions en 2022, últim exercici complet tancat per l’anterior Consell, a -2.475,44 milions en 2023.

En el termini d’un mes des de la formació del Compte General es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV) un resum dels principals estats del Compte General de l’Administració de la Generalitat de 2023 i, posteriorment, la Intervenció General de la Generalitat ho publicarà íntegrament en la seua pàgina web.

Nomenaments

La portaveu del Consell també ha informat del nomenament de José María Larena Berrocal com a director general d’Infraestructures Educatives de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació, en substitució de Rafael Valcárcel Sánchez, qui cessa en el lloc a petició pròpia.

 

Galeria d'imatges

Vídeos relacionats

Talls de veu relacionats

Portaveu del Consell, Ruth Merino

Consellera de Medi Ambient, Salomé Pradas