Hisenda, Economia i Administració Pública

El Consell col·labora amb l’Institut Nacional d’Estadística en l’estudi d’indicadors de confiança empresarial a la Comunitat Valenciana

02/07/2024
  • La cooperació entre l’Institut Valencià d’Estadística i l’Institut Nacional d’Estadística millora l’eficiència en l’ús dels recursos públics

El Consell ha autoritzat, a proposta de la Conselleria d’Hisenda, Economia i Administració Pública, la pròrroga del conveni de col·laboració amb l’Institut Nacional d’Estadística per a la realització de l’operació estadística denominada ‘Indicadors de confiança empresarial’ en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

La Generalitat ha estat col·laborant amb l’Institut Nacional d’Estadística per a la realització d’este estudi estadístic des de l’any 2013 mitjançant la firma de successius convenis, l’últim dels quals es va subscriure en juliol de 2020.

La necessitat de continuar treballant conjuntament en la realització de l’operació estadística ‘Indicadors de confiança empresarial’ de la Comunitat Valenciana, tal com figura en el Pla estadístic nacional i en el Pla valencià d’estadística, així com l’experiència adquirida en el desenvolupament d’este conveni aconsellen la continuïtat de la cooperació.

S’estima, a més, que la col·laboració entre l’Institut Valencià d’Estadística i l’Institut Nacional d’Estadística millora l’eficiència de la gestió pública i l’ús dels recursos públics en evitar operacions estadístiques duplicades i els seus corresponents costos.

Per això, es prorroga el conveni per un període de quatre anys a comptar a partir del 23 de juliol i amb venciment el 22 de juliol de 2028. Així mateix, les actuacions que té previstes no generaran cap cost econòmic i tampoc donaran lloc a contraprestacions financeres entre les parts firmants.