Medi Ambient, Infraestructures i Territori
Transport públic

FGV publica les bases del procés selectiu per a cobrir 70 places de manteniment

05/07/2024
Taller de València Sud
  • La proposta permet cobrir diversos llocs de treball en les explotacions de Metrovalencia i TRAM d’Alacant i correspon a les ofertes d’ocupació pública de 2021, 2022 i 2023  
  • Les persones que superen el procés selectiu i no obtinguen plaça fixa quedaran integrades en les borses d’ocupació temporal

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha donat a conéixer les bases del procés selectiu per a cobrir 70 places de manteniment de les ofertes d’ocupació pública (OEP) de l’empresa corresponents als anys 2021, 2022 i 2023 i per a la confecció de borses d’ocupació temporal, segons ha publicat el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Estes bases s’han negociat amb la representació legal dels treballadors i les treballadores d’FGV, s’ajusten a les previsions legals i normatives que els són aplicables i estan compromeses amb la igualtat de tracte i d’oportunitat entre dones i hòmens, seguint amb el que es disposa en el Pla d’igualtat d’FGV.

La selecció de personal fix, pel sistema de concurs oposició, per a la cobertura de 70 llocs de treball es repartix entre les 56 places d’oficial/a d’ofici de taller a València; 6 d’oficial/a d’ofici de taller a Alacant; 3 d’encarregat/ada de subestacions i telecomandaments a València; 1 de cap d’equip de línia electrificada a València; 1 d’oficial/a zelador/a de línia electrificada a València, i 3 de muntador/a d’instal·lacions elèctriques i automatismes a València.

Les persones que superen el procés selectiu i no obtinguen plaça fixa quedaran integrades en les borses d’ocupació temporal.

La convocatòria constarà d’un torn lliure general i un torn lliure restringit per a persones amb diversitat funcional.

Requisits

Els requisits a complir per a poder treballar en FGV són tindre nacionalitat espanyola o alguna altra que permeta l’accés a l’ocupació pública conformement a la normativa vigent, que s’acredite amb DNI, passaport o NIE; tindre 18 anys com a mínim, i tindre les capacitats i les aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l’acompliment de les funcions o les tasques.

A més, cal tindre la titulació acadèmica de cicle formatiu de grau superior necessària per a cada plaça oferida i el permís de conduir tipus B vàlid i en vigor per a Espanya.

Finalment, les persones aspirants de nacionalitat diferent de l’espanyola que no tinguen com a idioma natiu l’espanyol han d’acreditar documentalment el seu coneixement amb alguna certificació, com ara el Diploma d’Espanyol com a Llengua Estrangera, DELE; el certificat del Servici Internacional d’Avaluació de la Llengua Espanyola, SIELE, o el títol d’espanyol de l’Escola Oficial d’Idiomes. Qualsevol de les certificacions indicades ha de ser, almenys, de nivell B1.

Galeria d'imatges