Hisenda, Economia i Administració Pública
Ple del Consell

La Generalitat impulsa mesures extraordinàries per a millorar l’accés de la ciutadania als servicis públics i eliminar càrregues administratives

09/07/2024
La Generalitat impulsa mesures extraordinàries per a millorar l’accés de la ciutadania als servicis públics i eliminar càrregues administratives
  • El Consell aprova el Decret llei de simplificació administrativa, que inclou millores normatives destinades a agilitzar processos administratius i a impulsar el desenvolupament econòmic i social
  • Els canvis introduïts són el resultat d’un procés en el qual han participat el sector empresarial, els col·legis professionals, les entitats locals i la ciutadania en general
  • El Consell autoritza un contracte per valor de 101,2 milions d’euros per al servici de funcionament i manteniment del sistema de depuració d’aigües residuals de Pinedo a València

 

El Consell ha aprovat el Decret llei de simplificació administrativa de la Generalitat, que preveu mesures de caràcter extraordinari i urgent per a millorar l’accés de la ciutadania als servicis públics i eliminar càrregues burocràtiques.

Els canvis normatius introduïts van destinats a promoure la millora dels processos administratius i a eliminar barreres innecessàries per al desenvolupament econòmic i social de la Comunitat Valenciana, segons ha destacat en la roda de premsa posterior al Ple del Consell la portaveu i consellera d’Hisenda, Economia i Administració Pública, Ruth Merino.

El decret llei elimina o modifica 29 lleis, 37 decrets, huit ordes i més de 500 articles vigents que llastren la tramitació administrativa i que han sigut identificats després d’un procés en el qual han participat el sector empresarial, els col·legis professionals, les entitats locals i la ciutadania en general.

Entre les principals mesures per a impulsar l’activitat econòmica es troba la declaració de projectes d’interés autonòmic, l’activació del Canal Empresa, la potenciació de les declaracions responsables i la creació de les entitats col·laboradores de certificació i de la certificació documental acreditada.

Pel que fa a les mesures dirigides a la ciutadania, s’establixen mecanismes per a acostar l’Administració a les persones, especialment a les persones majors, amb diversitat funcional o afectades per la bretxa digital. En concret, la Generalitat possibilitarà que la ciutadania puga accedir a través d’un únic punt electrònic a tota la informació generada, que haurà d’estar redactada en un llenguatge clar i senzill, entre altres mesures.

D’altra banda, el decret llei regula mesures aplicables tant a empreses com a la ciutadania, com ara la reducció de terminis, el sentit positiu del silenci administratiu i la interoperabilitat entre sistemes. Es prohibix a l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental sol·licitar a les persones interessades l’aportació de dades o documents que puguen consultar en la Plataforma Autonòmica d’Interoperabilitat.

En el marc d’estes actuacions, la Generalitat aprovarà mitjançant un acord del Consell un model de govern de la dada orientada a la consecució d’una gestió pública pròxima a la ciutadania, automatitzada i segura, basada en la transparència, la protecció de dades personals, la corresponsabilitat, la coordinació i la qualitat de la dada.

El decret llei regula, a més, mesures de simplificació de caràcter intern, que impliquen canvis en el model operacional i organitzatiu de l’Administració, entre les quals es troba la implantació d’un gestor d’expedients comú. I també arreplega actuacions de col·laboració i organitzatives per a impulsar la simplificació administrativa en l’Administració local.

Depuració d’aigües residuals de Pinedo a València

Així mateix, el Consell ha autoritzat la contractació del servici de funcionament i manteniment del sistema de depuració d’aigües residuals de Pinedo a València amb un valor estimat que ascendix a 101,2 milions d’euros.

A més, el Ple ha autoritzat a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana a adherir-se a l’acord marc de la Central de Compres sobre subministrament d’energia elèctrica en els punts de consum de l’Administració de la Generalitat, el seu sector públic instrumental i entitats adherides.

L’acord fa referència al subministrament d’energia elèctrica per a tracció, instal·lacions de manteniment, edificis d’oficines, estacions subterrànies i de superfície d’FGV a Alacant i València per al període comprés entre l’1 d’agost de 2024 i el 31 de juliol de 2025.

L’import base de licitació ascendix a 18,2 milions d’euros, IVA exclòs, i el valor estimat del contracte és de 20,9 milions d’euros, IVA exclòs.

Ajudes per la borrasca Gloria

En un altre orde de coses, el Consell ha donat llum verda al decret pel qual s’aproven les bases reguladores i es concedixen ajudes per valor d’1.700.000 euros per a pal·liar els danys produïts per la borrasca Gloria, que van afectar nombrosos municipis de la Comunitat Valenciana entre el 19 i el 22 de gener de 2020.

Un total de 240 poblacions de les tres províncies es beneficiaran d’estes ajudes que, tal com arreplega el decret, han d’anar destinades a reparar els danys produïts per este temporal en infraestructures i béns públics, naturals, edificis, mobiliari i ferramenta.

El Ple ha aprovat, així mateix, la contractació de les actuacions necessàries per a esmena de deficiències existents en instal·lacions de l’Hospital General Universitari d’Elda per import de 700.000 euros.

Nomenament en Sanitat

D’altra banda, el Consell ha aprovat el cessament de Francisco José Ponce Lorenzo com a secretari autonòmic de Sanitat, al qual li agraïx els servicis prestats, i ha acordat el nomenament per a este lloc de Begoña Comendador Jiménez.

Galeria d'imatges

Vídeos relacionats

Talls de veu relacionats

Portaveu del Consell, Ruth Merino