Conselleria de Educació, Cultura, Universitats i Ocupació

El Consell aprova el decret de creació de l’Acadèmia de Fisioteràpia de la Comunitat Valenciana

09/07/2024
  • Esta acadèmia naix amb la finalitat d’impulsar l’estudi, investigació, difusió, promoció, progrés i desenvolupament de la fisioteràpia com a disciplina científica del camp de les ciències de la salut

El Consell ha aprovat el decret pel qual s’aprova la creació de l’Acadèmia de Fisioteràpia de la Comunitat Valenciana, així com la publicació dels seus estatuts.

Esta acadèmia naix amb la finalitat d’impulsar l’estudi, investigació, difusió, promoció, progrés i desenvolupament de la fisioteràpia com a disciplina científica del camp de les ciències de la salut, així com impulsar la pràctica fisioteràpica en benefici de les persones i de la societat.

Així mateix, entre les finalitats d’esta acadèmia es troben l’organització de sessions i reunions científiques, destinades a l’estudi, anàlisi i discussió de la fisioteràpia; crear els premis, distincions i beques que s’entenguen adequats per a l’estímul, reconeixement i desenvolupament de l’activitat investigadora; així com celebrar sessions i reunions científiques, públiques o privades, destinades a l’estudi, anàlisi i discussió de la fisioteràpia a la Comunitat Valenciana.

La seua creació disposa dels informes favorables de l’Alt Consell Consultiu en I+D+i, de la Generalitat, l’Il·lustre Col·legi de Fisioteràpia de la Comunitat Valenciana, l’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva i la Conselleria de Sanitat.

Apadrinen esta nova institució tretze persones, que acrediten competència intel·lectual, acadèmica o professional en l’àmbit d’esta disciplina científica sanitària.