Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca
Pesca

Agricultura convoca per sis milions d’euros les ajudes als armadors i pescadors per la paralització temporal de l’activitat pesquera

08/07/2024
Agricultura convoca per sis milions d’euros les ajudes als armadors i pescadors per la paralització temporal de l’activitat pesquera
  • Estes ajudes són finançades pel Fons Europeu Marítim, de Pesca i d’Aqüicultura i el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació

La Conselleria d’Agricultura, Ramaderia i Pesca ha convocat per sis milions d’euros les ajudes als armadors i pescadors de vaixells pesquers amb port base localitzat a la Comunitat Valenciana, afectats per la paralització temporal de l’activitat pesquera en 2023.

Podran sol·licitar-se, a més, les ajudes de paralització temporal de l’anualitat de 2022 que, complint les condicions de l’ajuda no van ser subvencionats perquè superaven els 180 dies previstos en l’article 33 del Reglament Fons Europeu Marítim i de Pesca.

La convocatòria ha sigut publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Estes ajudes són finançades pel Fons Europeu Marítim, de Pesca i Aqüicultura, FEMPA (70 %) i el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació (30 %).

El calendari de parades temporals finançables amb càrrec al FEMPA en 2023 per a cércol i palangre es va aprovar en Conferència Sectorial de Pesca, celebrada el 19 de juny de 2023.

En este cas, i per a la modalitat de cércol, el període de parada temporal va des de l’1 de desembre de 2022 al 31 de desembre de 2022, els dos inclosos, i des de l’1 de gener de 2023 al 31 de gener de 2023, els dos inclosos, i de l’1 al 31 de desembre de 2023, els dos inclosos per als vaixells amb port base en Castelló i nord de València, amb un nombre de dies finançables de 59.

Per al període de parada temporal des del 6 de desembre de 2023 al 6 de gener de 2024, els dos inclosos per als vaixells amb port base en sud de València i Alacant, el nombre de dies finançables és de 19.

A més, i en atenció a les disposicions posteriors a la Conferència Sectorial de 2023, que van modificar les vedes de cércol, s’ampliarà el període subvencionable des del dia 15 de novembre de 2023 fins al dia 31 de desembre de 2023 per a les vedes de Castelló i nord de València, i des del dia 15 de novembre de 2023 fins al dia 6 de gener de 2024, per al sud de València i Alacant, la qual cosa suposaran 12 i 15 dies addicionals subvencionables respectivament.

En la modalitat de palangre de superfície, el període de parada temporal va des de l’1 de gener 2023 fins al 31 de març 2023, els dos inclusivament per als vaixells amb port base en tota la Comunitat Valenciana. En este cas el nombre de dies finançables arriba als 64.

En el cas de les parades temporals dels vaixells pesquers de la modalitat d’arrossegament de fons, a conseqüència de la reducció d’esforç en aplicació del Pla plurianual del Mediterrani, la suspensió de l’activitat pesquera haurà de ser realitzada en intervals d’almenys deu dies consecutius.

La suspensió de l’activitat indicada haurà de produir-se durant els dies no inclosos en els períodes de 48 hores de descans setmanal obligatori.

El màxim de dies subvencionables en esta modalitat s’establix per vaixell en l’annex II de la resolució.

Les sol·licituds s’han de presentar en el termini d’un mes en les webs següents: sol·licituds d’armadors i sol·licituds de pescadors.

Galeria d'imatges