Hisenda, Economia i Administració Pública

El Consell aprova el reintegrament a la Generalitat de romanents de tresoreria d’organismes autònoms per import de 102,2 milions d’euros

09/07/2024
  • S’acorda este reintegrament ateses les dades comptables amb saldo positiu no afectat aportades per estos organismes

El Consell ha aprovat el reintegrament a la Generalitat de romanents de tresoreria que han d’efectuar diversos organismes autònoms per un import global que ascendix a 102,2 milions d’euros.

En concret, es reintegren prop de 57,8 milions d’euros de Labora; uns 26,8 milions de l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències; altres 6,9 milions d’euros de l’Autoritat de Transport Metropolità de València; al voltant de 3,46 milions de l’Agència Tributària Valenciana; entorn de 2,6 milions d’euros de l’Invassat; així com uns 1,46 milions de l’Institut Cartogràfic Valencià; 1,34 milions de l’Institut Valencià d’Estadística; uns 1,3 milions de l’Agència Valenciana de Protecció del Territori i prop de 500.000 euros de l’Agència Valenciana de Seguretat Ferroviària.

Este reintegrament es produïx d’acord amb les dades comptables amb saldo positiu no afectat procedents de la liquidació dels comptes anuals d’estos organismes.