Conselleria de Cultura, Educació, Universitats i Ocupació

El Consell autoritza el nombre d’unitats que s’han de concertar en els centres privats sostinguts amb fons públics

09/07/2024
  •  L’acord es referix als nivells d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Especial, ESO, Batxillerat i Formació Professional

El Consell ha aprovat un acord pel qual autoritza el nombre d’unitats que s’han de concertar en centres docents privats valencians per al curs escolar 2024-2025, amb un resultat d’una unitat més respecte al curs 2023-2024.

Les unitats autoritzades pel Govern Valencià comprenen els nivells d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Especial, Educació Secundària Obligatòria, Formació Professional Bàsica, Batxillerat i Formació Professional.

L’objecte de l’acord és l’accés al règim de concerts, modificació o pròrroga dels concerts educatius per al curs 2024-2025. Els expedients s’han tramitat d’acord amb els paràmetres derivats de la planificació educativa de les zones afectades, les singularitats de cada centre i els criteris generals de racionalització del gasto, tenint en compte el nombre d’alumnes, el nombre de places sostingudes amb fons públics i el descens de la taxa de natalitat.

Així mateix, s’han seguit els criteris establits pel Decret 75/2023, de 19 de maig, del Consell, de regulació dels concerts educatius en la Comunitat Valenciana i per la Llei 8/2023, de 27 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2024, de manera que s’assegura l’estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera de la Comunitat Valenciana, d’una banda i, d’altra, es garantix la prestació dels servicis públics fonamentals.