Presidència

El Consell renova la col·laboració amb els col·legis de Registradors de la Propietat i de l’Advocacia en Dret Civil Valencià, consolidació de l’autogovern i senyals d’identitat

09/07/2024
  • Les actuacions previstes a través del conveni disposen d’un finançament de 10.000 euros en 2024

El Consell ha aprovat la renovació de la col·laboració en matèria de dret civil valencià i promoció de l’autogovern entre la Generalitat i el Deganat Autonòmic del Col·legi de Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles en la Comunitat Valenciana i el Consell Valencià de Col·legis de l’Advocacia.

El treball conjunt s’orienta a propostes relacionades amb el desenvolupament de l’Estatut d’Autonomia, la difusió i la divulgació del dret foral civil valencià, la promoció i la consolidació de l’autogovern i els senyals d’identitat del poble valencià durant l’exercici 2024, actuacions que disposaran d’un finançament de 5.000 euros per a cada entitat.

La col·laboració inclou accions de divulgació, formació, difusió i promoció a través de jornades, xarrades, seminaris, cursos i exposicions, així com l’edició de publicacions o material audiovisual.