Presidència

El Consell renova la col·laboració amb el Tribunal de les Aigües, el Rollet de Gràcia d’Aldaia i el Jutjat Privatiu d’Aigües d’Orihuela

09/07/2024
  • La Generalitat incrementa en un 30 % la quantia destinada al Tribunal de les Aigües de la Vega de València que ascendix a 130.000 euros

El Consell ha renovat els convenis de col·laboració entre la Generalitat i el Tribunal de les Aigües de la Vega de València, la Comunitat de Regants del Rollet de Gràcia de l’Horta d’Aldaia i el Jutjat Privatiu d’Aigües d’Orihuela i Pobles del seu Marc.

La Generalitat destina un total de 160.000 euros per a contribuir al manteniment i funcionament dels tribunals consuetudinaris i tradicionals valencians durant 2024.

En particular, la Generalitat assigna 130.000 euros per a col·laborar amb el Tribunal de les Aigües de la Vega de València, la qual cosa representa un increment del 30 % de la subvenció de l’exercici anterior. Estos fons s’utilitzaran per a cobrir gastos relacionats amb el funcionament i manteniment de la institució, així com per a promoure, divulgar i investigar sobre el Tribunal de les Aigües. A més, també es finançaran aquells derivats de la participació de la institució en les activitats organitzades per la Xarxa Mundial de Museus de l’Aigua.

El Tribunal de les Aigües té més de mil anys acreditats d’existència en l’exercici de la seua labor de dirimir els conflictes hídrics entre els regants de la Vega de València.

Aldaia i Orihuela

El Ple del Consell ha aprovat també un conveni de col·laboració entre la Generalitat i la Comunitat de Regants del Rollet de Gràcia de l’Horta d’Aldaia i el Jutjat Privatiu d’Aigües d’Orihuela i Pobles del seu Marc per a contribuir, durant l’exercici 2024, al manteniment i funcionament del Tribunal del Comuner i del Jutjat Privatiu, així com a la seua divulgació i promoció.

En este sentit, la Generalitat destina 15.000 euros a cada entitat beneficiària per a finançar els gastos derivats de les seues respectives activitats. Amb això, es tracta de reconéixer la vinculació de les dos amb la història i els senyals d’identitat del poble valencià.

La Comunitat de Regants del Rollet de Gràcia de l’Horta d’Aldaia està integrada pels propietaris que tenen dret a l’aprofitament d’aigües de la Séquia de Benàger-Faitanar i el seu àmbit territorial arriba a part del terme municipal d’Aldaia, on se situen les parcel·les incloses en la zona regable denominada ‘Rollet de Gràcia de l’Horta d’Aldaia’, reconeguda per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer en el títol concessional.

En el si d’esta comunitat de regants s’integra el Tribunal del Comuner o del Rollet de l’Horta d’Aldaia, encarregat de la resolució de conflictes en temes relacionats amb l’aigua i el reg.

D’altra banda, el Jutjat Privatiu d’Aigües d’Orihuela i Pobles del seu Marc té el seu àmbit territorial d’actuació en l’horta tradicional regada pel riu Segura en els termes municipals d’Orihuela, Algorfa, Benejúzar, Bigastro, Jacarilla, Rafal i Redován, així com en xicotetes zones d’horta tradicional pertanyents als termes municipals d’Almoradí i Callosa de Segura.

El Jutjat Privatiu d’Aigües d’Orihuela és una institució que impartix justícia i administra els regs des de fa més de mil anys.