Vicepresidència i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge
Subvencions caràcter social

Servicis Socials convoca subvencions amb càrrec a l’IRPF per valor de 28 milions d’euros per a projectes de caràcter social

10/07/2024
  • El DOGV publica la convocatòria per a programes dirigits a l’atenció de persones en situació de pobresa, exclusió i vulnerabilitat
  • Estes ajudes s’incrementen respecte a l’any passat en més de tres milions d’euros

 

La Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge ha convocat les subvencions per a este exercici destinades a finançar els programes de caràcter social per un total de 28.006.000 euros amb càrrec al tram autonòmic de l’assignació tributària del 0,7 % de l’impost sobre la renda per a les persones físiques (IRPF) a la Comunitat Valenciana.

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana ha publicat la convocatòria d’estes ajudes, que enguany s’incrementen en 3.278.000 euros respecte a 2023. Estan destinades a subvencionar programes d’interés general dirigits a cobrir les necessitats específiques d’assistència social de les persones en situació de pobresa i exclusió social o que es troben en altres situacions d’especial vulnerabilitat.

Cal recordar que estes subvencions es destinen a les entitats del tercer sector que estiguen legalment constituïdes i inscrites en el registre corresponent, sense fins de lucre i que tinguen seu, oficina, delegació permanent o domicili social a la Comunitat Valenciana.

En concret, es finançaran amb un import de 26.435.000 euros actuacions arreplegades en 15 eixos: infància i adolescència; persones jóvens; persones majors; famílies; igualtat entre dones i hòmens i promoció dels drets de les dones; emergència social; inclusió social; igualtat de tracte, no discriminació i prevenció de delictes d’odi; persones amb discapacitat; persones amb drogodependència; persones amb VIH/sida; poble gitano; persones migrants; persones sense llar i voluntariat.

Equipament i obres

Quant a les ajudes corresponents a l’eix d’equipament es fixa la quantitat d’1.000.000 euros que es destinaran a l’adquisició d’equipament de centres i unitats d’atenció dirigit a les persones destinatàries d’estos programes o mobiliari, maquinària, material informàtic i elements de transport adaptat, entre altres.

Com a novetat, enguany es preveu el finançament d’obres amb un pressupost de 571.000 euros, que es destinaran a nova construcció, reforma, reparació i terminació d’obres en edificis en els quals es desenvolupen activitats pròpies dels programes subvencionats i en centres de servicis socials.

Les actuacions objecte d’estes subvencions han de dur-se a terme a la Comunitat Valenciana i per a programes l’àmbit competencial dels quals corresponga a la Generalitat.

Criteris de valoració

Per a l’adjudicació de les subvencions es tindran en compte criteris de valoració de les entitats, com la seua implantació i aplicació territorial, persones associades i afiliades, especialització, qualitat en la gestió, fons propis, subvencions rebudes i finançament privat, recursos humans, participació social i voluntariat.

També, les clàusules socials sobre contractació específica de col·lectius més vulnerables i l’existència de plans per a la igualtat efectiva de dones i hòmens.

D’altra banda, els criteris de valoració dels programes tindran en compte l’avaluació de les necessitats socials, la seua incidència en la lluita contra la pobresa i l’exclusió social, els col·lectius als quals van dirigits, contingut, qualitat, pressupost, àmbit d’aplicació i experiència en la gestió de programes socials, entre altres.