Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport
Circuit Cultural Valencià

L’Institut Valencià de Cultura obri el termini perquè els municipis s’adherisquen al programa del Circuit Cultural Valencià

10/07/2024
  • Els ajuntaments tenen fins al 28 de juliol per a formalitzar la seua adhesió al programa a través de la seu electrònica de l’IVC
  • L’IVC manté el catàleg actual amb vora 7.500 propostes d’espectacles i es compromet a contractar majoritàriament companyies valencianes

 

La Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport, a través de l’Institut Valencià de Cultura IVC) ha obert el termini perquè els municipis s’adherisquen al programa del Circuit Cultural Valencià. El pressupost destinat al nou programa del Circuit Cultural en 2024 ascendix a 1.232.746,09 euros.

Els ajuntaments tenen fins al 28 de juliol per a sumar-se a este programa, d’acord amb la resolució que arreplega el Conveni de Col·laboració amb la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP) per a la cooperació en la promoció i difusió del projecte Circuit Cultural Valencià entre els municipis de la Comunitat, publicat en el DOGV el 8 de juliol.

Poden sol·licitar l’adhesió al programa Circuit Cultural Valencià tots els municipis federats en l’FVMP que reunisquen els requisits establits en el conveni per a poder formular propostes d’entre les recollides en el catàleg d’activitats. Per a sol·licitar l’adhesió no serà necessari l’acord del ple municipal, sinó que n’hi haurà prou amb la resolució d’alcaldia o regidoria delegada.

L’Institut Valencià de Cultura manté el catàleg actual amb unes 7.500 propostes d’espectacles i es compromet a contractar majoritàriament companyies valencianes en els mateixos nivells que el sistema anterior. Les companyies es podran continuar donant d’alta en el catàleg de manera continuada perquè els ajuntaments puguen triar nous espectacles. Les inscripcions en el catàleg de companyies registrades a partir del 29 de juliol es tindran en consideració en l’anualitat de 2025.

L’IVC pagarà el 100 % de l’espectacle programat. Per a mantindre l’efecte multiplicador del sistema anterior, els ajuntaments que s’adherisquen al programa han d’incloure en els seus pressupostos municipals una quantia econòmica almenys igual a la que programe l’IVC en els seus ajuntaments.

Amb este nou model el Circuit Cultural Valencià arribarà a més municipis que amb el sistema anterior. La Comunitat Valenciana té 542 municipis, l’anterior programació del Circuit Cultural Valencià només arribava a 90, la qual cosa deixava fora 452 localitats.

Abans de l’aprovació d’este nou model, els responsables de l’IVC han celebrat reunions amb les associacions d’arts escèniques, amb representants dels gestors culturals dels ajuntaments participants el Circuit Cultural Valencià fins a 2024, amb associacions i empreses del sector musical, amb regidors de cultura i alcaldes dels municipis implicats i amb la Federació de Municipis i Províncies de la Comunitat Valenciana.

A més, el nou sistema és similar al programa Platea del Ministeri de Cultura, que és gestionat per l’Institut Nacional de les Arts Escèniques i de la Música (INAEM).

Els compromisos adquirits amb els ajuntaments fins a març de 2024, i que ascendixen a 987.000 euros, es mantenen íntegrament en les condicions compromeses.

Sol·licituds per a l’adhesió al CCV

Entre els requisits per a sol·licitar l’adhesió al programa figura disposar d’espais escènics de propietat o gestió municipal, comptar amb personal tècnic de suport i coordinació i disposar dels materials necessaris en funció del tipus d’espectacle.

També es requerix l’assumpció i justificació del compromís de destinar una quantia igual o superior a l’assumida per part de l’IVC en matèria de cultura durant l’any en curs. El seu incompliment comportaria la no admissió de la sol·licitud en el pròxim programa.

L’adhesió al programa al programa s’ha de realitzar a través de l’elecció de tres modalitats: teatre, dansa i circ, música i cinema. Estes modalitats, així com els imports màxims per modalitat, es mantenen respecte al model anterior. Les característiques de cada modalitat es poden consultar en el conveni del Circuit Cultural Valencià. La tramitació s’ha de fer mitjançant registre a través de la seu electrònica de l’IVC.

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, l’IVC comunicarà individualment a les entitats locals la seua incorporació formal al Circuit Cultural Valencià i l’aprovació de les propostes efectuades. No obstant això, l’IVC atorgarà un termini de deu dies hàbils perquè les entitats esmenen les faltes que patisquen les sol·licituds.

Una vegada publicada la resolució definitiva en el portal web de l’IVC, començarà el període per a efectuar la contractació dels espectacles. Els municipis hauran de presentar la documentació requerida amb una antelació mínima de 10 dies hàbils a la celebració de l’espectacle, mitjançant un registre a través de la seu electrònica de l’IVC.