Presidència

El Decret llei de simplificació s’ajusta a la Llei de costes de l’Estat i a la protecció del litoral

10/07/2024
  • El secretari autonòmic de Presidència assegura que no es construirà cap hotel a menys de 200 metres de la costa
  • Entre 100 i 200 metres s’admeten construccions desmuntables i d’altres activitats, sempre amb un informe previ de Costes

 

El Decret llei de simplificació administrativa de la Generalitat s’ajusta i complix estrictament amb la Llei de costes de l’Estat.

Així ho ha indicat el secretari autonòmic de Presidència, Cayetano García, que ha assegurat que “ningú podrà edificar cap hotel a 100 metres de la costa, en cap cas i en cap concepte. Els hotels es podran construir a 200 metres de la costa com a molt prop. Els usos que es preveuen entre 100 i 200 metres són construccions desmuntables”.

El Decret llei, publicat en el DOGV, és conforme amb la normativa estatal que en el seu article 23 regula la servitud de protecció de la partió del marítim terrestre i que, com en el cas de la normativa valenciana, prohibix les construccions dedicades o destinades a edificació residencial.

El supòsit que arreplega la norma no admet hotels o construccions residencials, sinó un altre tipus de construccions desmuntables (com beach clubs o quiosquets) i altres activitats, sempre amb un informe previ de Costes.

Per tant, no hi ha cap contradicció entre el Decret llei de simplificació i el projecte de llei del litoral, que s’ajustarà a la llei estatal, perquè respecta la servitud de costes de l’Estat, i no introduïx cap canvi ni autoritza cap activitat o construcció que vulnere la competència estatal.

El projecte de llei del litoral, en fase de tramitació, arreplegarà estos paràmetres, atesos els supòsits pràctics i l’orografia de la Comunitat Valenciana, tal com s’ha fet en el Decret de simplificació.

El secretari autonòmic de Presidència, Cayetano García apel·la al fet que es deixen “les qüestions tècniques per als tècnics i les polítiques per als polítics”. Per això, ha demanat que “es deixe de fer demagògia amb una cosa tan sensible com és la nostra costa i la sostenibilitat”.

 

Talls de veu relacionats

Secretari autonòmic de Presidència, Cayetano García