Resultats de la cerca

7 resultats per
Sanitat

El Consell aprova el decret llei que regula les categories professionals i retribucions del personal investigador

 • Este marc normatiu resol les irregularitats en matèria de gestió de personal posades de manifest en els informes d’auditoria de les fundacions d’investigació
 • S’equiparen les categories professionals del personal investigador amb les categories del personal estatutari del sistema valencià de salut
 • El decret regula les condicions retributives d’este personal per a evitar inequitats en les condicions laborals
 • La implantació de la carrera professional per a este col·lectiu es realitzarà de manera progressiva durant els anys 2025 i 2026

 

Conselleria de Cultura, Educació, Universitats i Ocupació

El Consell promou la col·laboració entre l’Institut Superior d’Ensenyaments Artístics i la Universitat Politècnica de València per a desenvolupar activitats conjuntes

 • La finalitat és impulsar i coordinar activitats docents i investigadores sobre la música, la dansa, l’art dramàtic, la ceràmica i el disseny
Hisenda, Economia i Administració Pública

El Consell autoritza l’adhesió a l’Oficina Nacional d’Avaluació per a la realització d’informes sobre contractes de concessions d’obres i servicis

 • L’acord permet sol·licitar a esta entitat dependent del Ministeri d’Hisenda l’emissió dels informes preceptius establits en la Llei de contractes del sector públic
 • La previsió de gasto que assumix la Generalitat per a la firma d’este conveni és de 60.000 euros per a 2024 i d’altres 60.000 euros per a 2025

 

Hisenda, Economia i Administració Pública

El Consell aprova la programació dels controls financers específics de 2024, que inclou una auditoria forense del sector públic de la Generalitat

 • Es farà també una auditoria operativa en les modalitats d’auditoria de sistemes i procediment i auditoria d’eficàcia, eficiència i economia del sector públic instrumental
 • La programació, que analitza la gestió de 2023, inclou, a més, controls específics en matèria de centres docents públics i concerts educatius, així com una auditoria de sistemes sobre el Registre Comptable de Factures
 • S’analitzarà, així mateix, el procés massiu de tramitació de propostes de nòmines en el Departament de Salut de Dénia

 

Presidència

El Consell aprova un conveni amb la Societat Espanyola d’Avaluació per a analitzar els compromisos adquirits amb l’Open Government Partnership

 • Esta organització avaluarà els compromisos inclosos en el II Pla d'acció en matèria de govern obert
Hisenda, Economia i Administració Pública

El Pla anual d’auditories del sector públic sobre l’exercici de 2022 detecta incompliments de la normativa en retribucions de personal, contractacions i control de subvencions

 • Només 17 de 42 entitats obligades a fer-ho disposaven en 2022 de massa salarial autoritzada per la Direcció General de Pressupostos i es van efectuar més de 5.000 contractacions temporals sense la preceptiva autorització
 • Es van rebre béns i servicis sense expedient de contractació per 117,2 milions, 18 entitats van fer un ús incorrecte de contractes menors i 11 entitats no van adoptar mesures adequades per a lluitar contra el frau i la corrupció
 • En totes les entitats del sector públic s’ha detectat debilitat en el procediment de detecció de doble finançament del gasto subvencionable o del control d’incompatibilitats amb altres ajudes

 

Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

El Consell incorpora l’oficina d’informació turística de Caudiel a la Xarxa Tourist Info de la Comunitat Valenciana

 • Turisme Comunitat Valenciana i el municipi subscriuen un conveni de col·laboració per a ampliar el servici d’atenció turística

Data de publicació

Des de
A

Tipus de notícia

Ordena