Resultats de la cerca

1 resultats per 749163
Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

El Consell Jurídic Consultiu emet un dictamen favorable a la regulació del descans obligatori del taxi 12+4

- El DOGV publicarà en els pròxims dies l'ordre que estableix la regulació horària
- Amb aquesta regulació la Conselleria d'Habitatge dóna cobertura normativa al règim de descans obligatori i a la limitació diària del servei en l'àrea de València.

Data de publicació

Des de
A

Ordena