Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

El Consell autoritza l'IVACE amb la concessió d'ajudes de més d'un milió d'euros als centres tecnològics per a projectes d'I+D

02/08/2019
- Es protegeixen més de 90 projectes de generació de coneixement i tecnologia i la transferència d'aquests a les empreses
- Prop de 400 empreses de la Comunitat col·laboren amb els centres tecnològics en el desenvolupament d'aquestes activitats
- Es protegeixen més de 90 projectes de generació de coneixement i tecnologia i la transferència d'aquests a les empreses
- Prop de 400 empreses de la Comunitat col·laboren amb els centres tecnològics en el desenvolupament d'aquestes activitats



El Consell ha acordat autoritzar l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), a proposta de les conselleries d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball i d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, el pagament d'ajudes de més d'un milió d'euros als centres tecnològics de la Comunitat per a dur a terme projectes d'investigació i desenvolupament tecnològic de caràcter no econòmic en cooperació amb empreses.

Aquesta ajuda ascendeix a 16,4 milions d'euros per a dur a terme més de 90 projectes d'investigació i desenvolupament tecnològic de caràcter no econòmic en cooperació amb prop de 400 empreses, la qual cosa ha afavorit la creació d'una xarxa estable de cooperació per a la transferència dels resultats assolits al teixit empresarial valencià.

Els projectes que es financen permetran aportar noves solucions innovadores als principals sectors productius de la Comunitat Valenciana: agroalimentari, energia i aigua, hàbitat, oci i turisme, béns de consum i indumentària, mobilitat, processos industrials, TIC, salut i qualitat de vida.

Els centres tecnològics de la Comunitat constitueixen una infraestructura fonamental de suport a la I+D+i empresarial que facilita, especialment a aquelles empreses de dimensió xicoteta i mitjana, poder dur a terme determinades accions innovadores.

El pressupost de 2019 que la Unitat d'Innovació de l'IVACE destina als centres tecnològics ascendeix a 47 milions d'euros.

Aquest import es reparteix en els 27,7 milions d'euros destinats via convenis de col·laboració (signats el passat 6 de maig); els 17,7 concedits en la convocatòria d'I+D (16,4 milions d'euros autoritzats pel Consell), i una convocatòria de 3 milions d'euros prevista per al pròxim mes de setembre per a donar suport al desenvolupament de projectes d'I+D en l'àmbit de l'economia circular.